De centrale keuken van Saint-Brieuc: eerste installatie in Europa met R-1234ze/R-455


 

 

Mickael Rouxel,

manager van CENTRAL FROID, innoveert door koudemiddelen met een lage milieu-impact te kiezen voor de productie van koude warm water en verwarming in professionele keukens.

De centrale keuken van Saint-Brieuc, opgericht in juni 1989, is ontworpen om tot 3.000 maaltijden per dag te leveren. Haar belangrijkste missie is om maaltijden aan de basisscholen in de stad te leveren (2.500 maaltijden/dag). In de loop der jaren werd hieraan het bezorgen van maaltijden aan senioren en aan enkele restaurants toegevoegd evenals maaltijden bereiden voor kinderdagverblijven, waarvoor een specifieke aandacht vereist is. Een team van 24 mensen werkt van maandag tot vrijdag.

 

 

De koude lijntoepassing kan de productie van gerechten voor meerdere klanten op verschillende leveringsdagen rationaliseren. De maaltijden worden bereid, op plateaus gelegd en vervolgens tot 7°C gekoeld voordat ze in een koelruimte worden opgeslagen totdat ze worden verdeeld, tot drie dagen later. Het warme lijnsysteem laat toe om aan de speciale behoeften van babyvoeding te voldoen. Elke ochtend worden specifieke menu’s met geva­rieërde texturen geleverd.

 

 

Dit systeem laat ook toe om in last minute de samen­stelling van de gerechten te wijzigen, indien nodig. In totaal worden elke dag een dertigtal plaatsen beleverd in de gemeente Saint-Brieuc. Sinds 2009 worden er ook biologische producten gebruikt voor de bereiding van gerechten. Op dit moment verte­genwoordigen ze ongeveer 16 % van het budget.

 

 

 

Energiebesparing, een belangrijke factor in de vernieuwing van de thermodynamische installatie

 

 

Om hun oorspronkelijke koelsystemen te vervan­gen die verouderd waren en moeilijk te onderhouden aangezien er verschillende gefluoreerde koudemid­delen werden gebruikt, besloot Jean-Luc Pennec, serviceverantwoordelijke Cuisine Centrale, samen met Arnaud Loriferne, energieverantwoordelijke op het stadhuis van Saint-Brieuc, na te denken over welke weg ze moesten inslaan.

 

Voor Mr. Loriferne is “de verandering naar een globale koelgroep voor de warmte- en koudebehoeften, de implementatie van een warmteterugwinningsproces voor het ver­warmen van het gebouw en het warm water voor het sanitair van het grootste belang om energiebe­sparingen te realiseren.”Er werd een studie toever­trouwd aan het studiebureau CETIA Ingénierie dat een koeling- en energiebalans uitvoerde. De keuze viel op een positieve centrale R-134a en een nega­tieve centrale R-407F om alle behoeften te dekken.

 

Het bestek, voor een budget van €80.000, werd gesteund door het projectteam voor de commissie aanbestedingen van het stadhuis waarbij de ener­giebesparingen en ROI werden benadrukt. De aan­besteding werd eind 2016 gepubliceerd: verschil­lende bedrijven namen deel maar Central Froid heeft het binnengehaald, dankzij haar milieuvriendelijke en technische benadering evenals het aanbevelen van de meest recente HFO-koudemiddelen met een zeer laag GWP.


 

 

 

 

Een uitgekiende implementatie om een pro­ductiestop te vermijden en de opslag van voed­sel te vergemakkelijken.

 

 

De werken gingen in maart 2017 van start met het installeren van een negatieve centrale HK Koeling die bestond uit een scroll Copeland-compressor die door de installateur werd aangepast om met R-455A te werken.

 

Dit koudemiddel, met een GWP van 146 volgens IPPC5, wordt door Honeywell gecommer­cialiseerd onder de naam Solstice® L40X. Tijdens de homologatie door de fabrikanten van compressors en onderdelen heeft Mickael Rouxel gebruik gemaakt van de technische ondersteuning van Climalife voor hun goedkeuring van dit project.

 

Deze centrale voedt de negatieve koude kamer bij - 20°C voor bevroren producten. De werf werd ver­der gezet in april met de implementatie van de posi­tieve koeling dat een aangepaste planning vereiste zodat de productie niet werd onderbroken. “Door de omschakeling op 2 dagen te plannen en de koude kamer te gebruiken, hebben we een probleem met de opslag kunnen vermijden, in tegenstelling tot andere leveranciers die gelijktijdig 4 kamers wilden opstar­ten. Dit was een belangrijke troef voor ons” zegt Jean-Luc Pennec.

 

 

Central Froid heeft de positieve centrale HK Koeling geïmplementeerd, aangepast door de installateur om het meest recente HFO-kou­demiddel te gebruiken: R-1234ze. Voorzien van snel­heidsregelaars produceert de installatie de vereiste koude voor de 2 ateliers voor koudebereiding aan 10°C en de 7 koelcellen met temperaturen tussen +2°C / + 6°C. Hier worden de bevoorrading, de pro­ductie van de dag, vers vlees en vleeswaren, fruit en groenten, zuivel en bereide maaltijden opgeslagen.

 

 

De twee centrales zijn buiten geïnstalleerd, in de buurt van de technische ruimte waarin zich de oude koelmachines bevonden. Deze werden ontmanteld en op de vrijgekomen plaats kon het warmteterug­wingsysteem Boostherm worden geïnstalleerd. Deze energieterugwinning maakt een voorverwarming bij 55°C op ECS mogelijk met een begin bij 45°C naar 3 reservoirs van 1500 liter. De temperatuur van het tapwater dat circuleert bedraagt 60°C. Het verwar­mingssysteem van het gebouw wordt vervangen door een CTA France Air met warmteterugwinning uit de koude positieve groep R-1234ze.