HFK's HFK's

zijn niet-brandbare en niet-toxische koudemiddelen waarvan de handel, het gebruik, recycling en vernietiging gereguleerd is op grond van de F-Gas verordening 517/2014, omdat ze behoren tot de zogenaamde “broeikasgassen”. Dit zijn producten zonder nadelige gevolgen voor de ozonlaag, aanbevolen ter vervanging van de CFK’s en HCFK’s.

21 producten en diensten komen overeen met uw keuze

R-245fa

R-245fa is een fluorkoolwaterstof (HFK). Het wordt gebruikt in nieuwe industriële airconditioningsinstallaties, aircosystemen voor gebouwen en systemen voor energieterugwinning bij hoge omgevingstemperatuur.

Bekijk het product


Performax LT (R-407F)

Performax LT is een zeotropisch HFK mengsel bestemd voor commerciële koeling op lage temperaturen. Het is een vervangend koudemiddel voor R-404A in nieuwe en bestaande installaties.

Bekijk het product


R-134a

R-134a is een hydrofluorkoolwaterstof (HFK) bestemd voor huishoudelijke, commerciële en industriële koeling en airconditioning, voor het koelen van vloeistoffen en voor warmtepompen.

Bekijk het product


R-227ea

R-227 is een hydrofluorkoolwaterstof (HFK) die speciaal werd ontwikkeld ter vervanging van de CFK R-114 waarvan de productie in de Europese Gemeenschap reeds werd stopgezet op 31/12/1994.

Bekijk het product


R-236fa

R-236fa is een hydrofluorkoolwaterstof (HFK) dat wordt gebruikt ter vervanging van CFK R-114 of R-124.

Bekijk het product


R-23

R-23 is een "hydrofluorkoolwaterstof (HFK)" bestemd voor installaties die werken bij zeer lage temperaturen (-60 tot -100°C), uitgerust met zuiger- of roterende compressoren.

Bekijk het product


R-32

R-32 is een fluorkoolwaterstof ( HFK) met laag GWP-gehalte. Dit koudemiddel is A2L geklasseerd ( mildly flammable) volgens EN 378-2017. Het wordt gebruikt in kleine airconditioningsystemen ( Bi-Block) met een vulgewicht conform de voorschriften van de EN 378 norm.

Bekijk het product


R-404A

R-404A is een "quasi-azeotropisch" vervangingsmiddel van het type HFK bestemd voor commerciële en industriële koeling en voor koeltransport.

Bekijk het product


R-407A

R-407A is een niet-azeotropisch mengsel van het type HFK.

Bekijk het product


R-407C

R-407C is een "niet-azeotropisch" vervangingsmiddel. Deze HFK wordt voornamelijk gebruikt ter vervanging van R-22 in airconditioningtoepassingen.

Bekijk het product