Services


Ons team begeleidt u bij het uitvoeren van specifieke operaties op koel-, verwarmings- en airconditioning installaties, zoals recuperatie, leegmaken, vullen, reinigen en periodiek onderhoud.

 

Onze belangrijkste interventies op de sites:

Het ledigen van koudemiddelen, energiedragers en andere technische vloeistoffen

Het vullen van installaties met gas onder druk, met vloeibaar gas of met ontvlambare gassen

Reiniging koelinstallatie, airconditioner, verwarming, zonnepannelen, enz.

Periodieke inspecties en herkwalificatie van installaties onder druk

Reglementaire, preventieve en curatieve onderhouden.

 info prestations EN

 

 

Interventie Opmerkingen

Ledigen

  • van koudemiddelen of energiedragers uit de installatie
  • van diverse installaties
Terugwinning van koudemiddelen, energiedragers, behandeling van vloeistoffen in overeenstemming met de geldende voorschriften, terugwinning van verontreinigde verpakkingen.

Vullen

  • van koudemiddelen in de installatie
  • van energiedragers in de installatie
Vullen van koudemiddelen of energiedragers in installaties: bulklevering, lossen onder specifieke omstandigheden, concentratie (doping) van netwerken.

Reiniging

  • water/glycol circuits
  • koudemiddelinstallaties
  • diverse installaties
  • airconditioning water circuits
  • Warm water circuits
voor verwarmings-, koel- of airconditioningsystemen:
- Ontstoppen van airconditioningssystemen
- Reiniging van koelcircuits met aangepaste producten zoals Facilisolv, Nettogaz GC+.
- Reiniging van energiedragercircuits met Desoxydant P en Dispersant D, ontkalking met Duonett® D7.
Periodieke inspecties van installaties onder druk

Reglementair onderhoud van drukapparatuur:

Wij voeren de periodieke inspectie van uw installaties uit (tanks, leidingen, onderworpen instrumenten...) met de afgifte van een certificaat. Preventief onderhoud van koudemiddelopslag- en distributieapparatuur.

Periodieke herkwalificaties van installaties onder druk

Reglementair onderhoud van drukapparatuur:

- Wij bereiden apparatuur voor op periodieke herkwalificatie (tanks, leidingen, instrumenten, enz.)

- Wij voeren de periodieke herkwalificatie uit van vervoerbaar materieel (opnieuw testen van de verpakking).

 

 

contact NL