Uw 360°-aanpak voor de energieoptimalisatie van koelsystemen


Nu de gemiddelde temperaturen over de hele wereld stijgen, is de uitdaging voor de HVACR-sector hoe systematische én op een duurzame manier de energie-efficiëntie van thermodynamische installaties kunnen worden geoptimaliseerd, terwijl tegelijkertijd de CO2-footprint wordt geminimaliseerd.

 

De F-gassen wetgeving, de druk om geld te besparen en vooral de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering een halt toe te roepen, dwingen bedrijven om hun aanpak van de energie-efficiëntie te herzien. Een koelsysteem dat optimaal functioneert, verbruikt minder product, lekt niet en verbruikt minder energie, waardoor de ecologische voetafdruk van het systeem kleiner wordt. Als gevolg daarvan zullen de operationele kosten dalen, omdat het systeem goed onderhouden is, én men gebruik maakt van kwaliteitsproducten.

 

 

Om de levensduur van de installaties te ondersteunen, heeft Climalife zijn 360°-aanpak gelanceerd om de prestaties van de koelsystemen te optimaliseren.

 

 

Climalife streeft er niet alleen naar om een uitgebreid productengamma aan te bieden op basis van de aard van de installaties en hun kenmerken op het gebied van temperatuur en grootte, maar ook om een innovatief aanbod te doen dat zowel de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur garandeert als de impact ervan op het milieu minimaliseert.

 

De Climalife 360°-aanpak richt zich op elke stap in de levenscyclus van een koelsysteem en de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn en biedt productoplossingen die een positief verschil kunnen maken voor de optimalisatie van de prestaties.  Bijvoorbeeld :


ONTWERP

Wij stimuleren het gebruik van zeer lage GWP-koelmiddelen bij het ontwerpen van nieuwe installaties.

SELECTIE Wij kunnen u helpen bij de keuze van de energiedragers/oliën voor warmteoverdracht met de beste prestaties.
OMBOUW

Wij adviseren om bestaande installaties waar mogelijk om te bouwen naar een lager GWP.

RECUPERATIE Wij kunnen u ondersteunen bij het regenereren en hergebruiken van teruggewonnen koudemiddelen.
REINIGEN

Wij adviseren een regelmatig onderhoudsplan met een kwalitatief goed reinigingsproduct.  Dit kan de warmteoverdracht van de warmtewisselaars optimaliseren.

ANALYSE

Wij kunnen u helpen bij het identificeren en oplossen van technische problemen, het verbeteren van de levensduur van het systeem en het realiseren van energiebesparingen.

 

Door Climalife al in een vroeg stadium te betrekken bij de planning / project van een nieuwe koelinstallatie, kunnen we all-round oplossingen bieden met de focus op energie-efficiëntie en productiviteit.