4 juli 2009 : verplichting certificering koeltechniek


Artikel 5, paragraaf 4 van de Europese Regelgeving 842/2006 stipuleert: « Uiterlijk op 4 juli 2009 zorgen de lidstaten ervoor dat de bedrijven die de in de artikelen 3 en 4 genoemde activiteiten verrichten, leveringen van gefluoreerde broeikasgassen alleen aangaan wanneer het personeel dat zij daarmee belasten, over de de in lid 2 van dit artikel genoemde certificaten geschikt. »

Deze maatregel geldt voor alle bedrijven die werken uitvoeren op koel-, airconditioning en warmtepompen apparatuur, inclusief de circuits, die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

 

Communiceer vanaf vandaag uw certificaatnummer aan uw koudemiddelen leverancier.  Voor meer informatie, contacteer uw locaal Climalife verkooppunt.

 

Download de volledige tekst van de Europese Regelgeving 842/2006

 

Datum :24/04/2009