9 DECEMBER 2011: EINDE VERKOOP SOLDEERMIDDELEN MET CADMIUM
Al vele jaren biedt Climalife soldeermiddelen zonder cadmium aan. Climalife heeft zijn klanten kunnen overtuigen van de nadelen van cadmium.

Als onderdeel van het Europese reglement nr 494/2011 is bijlage 17 van REACH gewijzigd. Vanaf 10 december 2011 is het gebruik en de verkoop van soldeermiddelen die meer dan 0,01% van hun gewicht aan cadmium bevatten verboden.

Wij stoppen met de verkoop van soldeermiddelen met cadmium vanaf 9 december 2011.

Aangepaste producten met vergelijkbare prestaties zijn beschikbaar.

 

INFORMATION VERORDENING:

Op 21 mei 2011 werd het Europese reglement nr 494/2011 gepubliceerd ter wijziging van bijlage XVII (punt 23 paragraaf 8) van het reglement (CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Deze wijziging betreft cadmium en zijn bestanddelen en gebruik in soldeerstaafjes. Dit nieuwe reglement verbiedt het gebruik en de verkoop in Europa van hulpmetalen voor hardsolderen die meer dan 0,01% van hun gewicht cadmium bevatten, vanaf 10 december 2011.

Onder hardsolderen wordt verstaan: een verbindingstechniek dat wordt uitgevoerd bij een temperatuur hoger dan 450°C.
Er bestaat een ontheffing voor de defensie-sector en lucht- en ruimtevaarttoepassingen.


De verkoopteams van Climalife staan tot uw beschikking om u te helpen bij de keuze van het geschikte vervangingsmiddel en u bij deze wijziging te begeleiden.