De nieuwe Intermarché in Marseille kiest een R-448A / CO2-cascadesysteem


Een bedrijfszekere, duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor een complex project in een buurtwinkel.

 

De nieuwe winkel is gelegen in het vijfde arrondissement van Marseille, een dichtbevolkte wijk. Het is een echte stadswinkel, die op ruim 900 m² winkeloppervlakte een even uitgebreid aanbod aan de man wil brengen als een Intermarché-hypermarkt. Hij beslaat de benedenverdieping van een nieuw gebouw met zeven verdiepingen en 50 flats. Voor dit project besliste Intermarché op 1 maart 2016 om de leiding over de supermarkt in de handen van Laurent Dubuc en zijn echtgenote Stéphanie Maurin te leggen.

Bewuste keuze voor klantentevredenheid en milieubescherming

De eigenaars van de winkel willen hun klanten een comfortabele ervaring bieden. Ze kiezen voor brede gangpaden om het winkelen vlot te laten verlopen, plaatsen gesloten koelmeubels met achtergrondverlichting van het merk Carrier en gebruiken overal ledlampen om het elektriciteitsverbruik terug te dringen en een aangename sfeer te scheppen.
Voor de koelinstallatie zoeken ze in de eerste plaats deskundige vaklui die een betrouwbare en duurzame technische oplossing met een goed rendement kunnen aanreiken. Daarvoor schakelen ze reeds in de ontwerpfase van het project het gespecialiseerde studiebureau van Maxime Maisonnave in. Voor de uitvoering van de werkzaamheden selecteren ze het bedrijf FCS 84. “De samenwerking tussen beide partners verliep uitstekend,” vertelt Laurent Dubuc. “Ze vulden niet alleen qua technische vakkennis en voorgestelde oplossingen elkaar goed aan, maar vonden elkaar ook in hun bereidheid om ons te begeleiden en naar ons te luisteren.

Het R-448A / CO2-cascadesysteem lost de verwachtingen in

De indeling van het gebouw maakt het project complex. De machinezaal bevindt zich in de kelder, terwijl de condensors op het dak van de zevende verdieping komen én aan de geluidsnormen en visuele criteria van de ontwikkelaar moeten voldoen. Dat betekent dat er 110 meter leidingen moeten worden aangebracht. Om te garanderen dat de toekomstige huurders of eigenaars in het gebouw geen geluidshinder zullen ondervinden, voert studiebureau Maisonnave vooraf een akoestische studie uit, die het door een onafhankelijk bureau laat controleren. Er wordt besloten om geen transkritisch CO2-systeem te gebruiken omdat de leidingen niet op elke verdieping toegankelijk zijn en dat koudemiddel een hoge druk vereist. De keuze valt dus op een cascade-installatie met het nieuwe koudemiddel Solstice® N40 voor de positieve koeling. Koudemiddelen R-134a en R-450A vallen af gezien de hogere kostprijs die ze voor de maatvoeing van de leidingen en de aankoop van de centrale met zich meebrengen. Dankzij het gebruik van beide koelmiddelen R-448A / CO2 en hun geringe milieu-impact kunnen de installateur en het studiebureau een duurzame oplossing tot stand brengen.

Solstice® N40 (R-448A): een koudemiddel van de toekomst


De keuze voor het koudemiddel N40 gebeurde in samenspraak met het bedrijf FCS 84, nadat we alle informatie over dit nieuwe product hadden bestudeerd die Josiane Marin, Key Account Manager bij Climalife, ons had bezorgd. We kozen dit koudemiddel omdat de thermodynamische eigenschappen ervan die van R-404A op het gebied van volumetrische massa het dichtst benaderen én omdat het door de fabrikanten van de apparatuur is gehomologeerd,” zegt Maxime Maisonnave.
N40 is een koudemiddel met een laag GWP, waarvoor geen reglementaire beperkingen gelden, dat eenvoudig aan te wenden is en waar wij praktijkervaring mee hebben,” benadrukt Alain Griotto, bedrijfsleider van FCS 84.

 

Een koelinstallatie met apparatuur op maat

De koelinstallatie voorziet een vriescel voor de bewaring van diepvriesproducten, vijf koelcellen voor fruit en groenten, het afvallokaal, de drive (bewaring van leveringen voor klanten) en alle gekoelde toonbanken in de winkel van koeling. Om aan de opgelegde eisen te kunnen voldoen, was de keuze van het koelmaterieel essentieel. De twee centrales zijn van het merk HK Refrigeration en staan in de technische ruimte in de kelder. Ze zijn uitgerust met een elektrisch expansiesysteem van Siemens, dat wordt aangestuurd door automaten van het merk Carel. Gezien haar omvang werd de vriescentrale geleverd als kit en ter plaatse gemonteerd. De semi-hermetische compressors zijn van het merk Bitzer om trillingen tot het minimum te beperken. Bovendien werden de schroefvormige condensors van Luve Contardo, die werden gekozen vanwege hun lage geluidsniveau en hun afmetingen, gemonteerd op trillingsdempende blokken. Er werden ook aparte rookafvoerkanalen geplaatst. Voor de klimaatbeheersing in de winkelruimte en de kantoren zorgen vier mini-VRV-systemen van Daikin met R-410A. Ook die keuze werd ingegeven door de beschikbare ruimte op het dak. De plaatsing nam twee maanden in beslag en werd op de voet gevolgd door Nicolas Pique, dossierbeheerder bij FCS 84. Op 25 oktober 2016 werd de installatie in gebruik genomen. Computertoezicht maakt het mogelijk om de werking van de installatie te monitoren en op afstand in te grijpen. De Intermarché opende zoals gepland op 1 november 2016 voor het publiek dankzij de uitstekende samenwerking tussen alle partijen die bij de bouw waren betrokken en de regelmatige follow-up van architectenbureau Atelier AB.

De kostprijs van de volledige installatie voor koeling en klimaatbeheersing, inclusief de koelmeubels, bedroeg ongeveer € 400.000.

Beschrijving van de installatie

 

Lager elektriciteitsverbruik dan verwacht
Voor een goede koelinstallatie is vooral de kwaliteit van de uitvoering belangrijk. Als de technici voldoende tijd krijgen om hun werk goed te doen, de installatie bij te regelen om oververhitting aan te pakken en een correcte vulling van de verdamper te controleren, doen er zich geen problemen voor. Een goede afstelling bespaart ook elektriciteit,” brengt Alain Griotto in herinnering.
“Ik ben erg tevreden over het gekozen koudemiddel. Het is een toekomstgerichte technologie die niet binnen afzienbare tijd moet worden vervangen en samen met de ledverlichting in de hele winkel helpt om het elektriciteitsverbruik fors terug te dringen. We zijn nu een maand open en onze elektriciteitsfactuur bedraagt € 2.600, minder dan verwacht. Tegenover andere winkels met een gelijkaardige oppervlakte in Marseille besparen we meer dan 50%!”, aldus Laurent Dubuc, eigenaar van de Intermarchéé.

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Alain Griotto, bedrijfsleider FCS 84, Laurent Dubuc en Stéphanie Maurin, eigenaars van de Intermarché, Nicolas Pique, dossierbeheerder FCS 84, Maxime Maisonnave, bedrijfsleider Ingénierie Maisonnave, Josiane Marin, Key Account Manager Climalife.