Hoe kan een individuele zonneboiler installatie gered worden?


 

 

capteurs solaires

Een professional werd belast met het onderhoud van een individuele zonneboiler. Gezien de installatie ernstig aangetast was, besluit hij een beroep te doen op de expertise van Climalife. Een succesvolle samenwerking, met een redding op het laatste moment!

 

 

Stand van zaken

 

 

Het betreft een 10 jaar oude individuele zonneboiler in het zuiden van Frankrijk. Voor een installatie van deze omvang is iets meer dan 10 liter koelvloeistof nodig. 

 

De installateur vermoedt dat zijn kapotte pomp de vloeistof heeft aangetast omdat deze niet meer circuleert. Hij neemt een monster van de vloeistof en verstuurt de fles met koelmiddel naar het Climalife-laboratorium voor analyse (APC B: aspect + vriespunt + volumetrische massa op 20 °C + alkalische reserve + pH), evaluatie van de aantasting en interpretatie van de resultaten.

De resultaten van de analyse van het oude koelmiddel toonden een teerresidu en kwaliteitsvermindering van de vloeistof, zodat deze moest worden verwijderd en vervangen door een geschiktere vloeistof.* Weetje: de aantasting van vloeistoffen op basis van MPG is onomkeerbaar vanaf 160 °C.

 


1e stap: aftappen van de installatie

 
De installateur opent de afvoerklep van het zonnesysteem en laat de circulatiepomp draaien. Om de resten koelvloeistof die in de laagste punten zijn geblokkeerd volledig af te voeren, sluit hij een vulpomp aan op de ingang van het circuit en pompt water in tot de vloeistof bij de afvoerklep transparant wordt.
Belangrijk: om snelle roestvorming op gevoelige materialen (kopen, messing ...) te voorkomen, mag een installatie nooit leeg blijven in een vochtige omgeving Koelvloeistoffen hebben een sterk bevochtigend vermogen, in een lege installatie zouden stukken roest kunnen loskomen, met gevaar voor obstructie van kleppen en leidingen. Als het vullen met nieuwe koelvloeistof niet onmiddellijk na het aftappen en spoelen kan plaatsvinden, moet de installatie in afwachting hiervan met schoon water gevuld worden.

 

 

2e stap: teer verwijderen

 

 

Zodra het oude koelmiddel is afgetapt, vult de installateur de tank van de vulpomp met het reinigingsmiddel SolRnett en laat dit 30 minuten lang door de installatie circuleren.
Deze technische vloeistof - die voldoet een de geldende regelgevingen - is een doeltreffend teerverwijderend middel voor het reinigen van zonnecircuits die debietverlies vertonen door karamelisering van de koelvloeistof (wat vaak gebeurt als het systeem meerdere weken stilstaat: de zon verwarmt het koelmiddel dat niet meer circuleert, het bereikt een bijzonder hoge temperatuur, de vloeistof wordt aangetast en er ontstaat teervorming).

 


introduction SolRnett

SolRnett is een gebruiksklare waterige oplossing, op basis van bevochtigende organische oplosmiddelen en alkalische agens. Het is in water oplosbaar, niet schuimend en eenvoudig te spoelen. Het elimineert alle neerslag van de aangetaste koelvloeistof die verstoppingen of debietbeperkingen heeft veroorzaakt.

Het is ook compatibel met de materialen van de installatie (metalen en elastomeren).

Na deze reiniging wordt de installatie afgetapt om het gebruikte SolRnett te verwijderen.

Deze laatste handeling kan de installatie al meteen een nieuw leven geven … als deze tenminste niet lekt!

 

 

 

 

 

3e stap: vullen met een geschikte technische vloeistof

 


greenway neo solar

 
De installateur vult zijn installatie vervolgens met Greenway® Neo Solar, laat dit 5 minuten circuleren en daarna ontgassen. Hij laat het 10 minuten rusten om het opgeloste gas te laten condenseren en ontgast nogmaals. Vervolgens laat hij opnieuw 5 minuten circuleren en weer ontgassen. Alle in de leidingen opgehoopte lucht is zo geëlimineerd en het systeem kan nu onder druk gezet worden.
De installateur had een voorkeur voor Greenway® Neo, niet alleen omwille van de uitstekende stabiliteit ervan op hoge temperaturen maar ook uit milieuoverwegingen.


 

 

Conclusie

 

De nauwe samenwerking tussen de installateur en Climalife heeft een goed verloop van de operaties mogelijk gemaakt.
De installatie wordt nu preventief onderhouden met een verplichte jaarlijkse controle en een analyse van de vloeistof in het laboratorium (met de Kit APC die een identificatiekaart, een flacon voor de monstername ter plaatse een envelop met postzegel bevat).
Voor de eindklant zijn de beperking van de geluidsoverlast, de duurzaamheid van het materiaal (geen slecht werkende pomp meer), een betere doeltreffendheid (een passend debiet is verzekerd) en een gegarandeerde return on investment van de zonne-installatie alleen maar positieve punten!


Let op:

koelvloeistof voor zonne-installaties moet worden aanbevolen volgens de belasting van de installatie om verlies van doeltreffendheid van het systeem door warmteoverdracht te voorkomen.