Actualiteiten


Uw 360°-aanpak voor de energieoptimalisatie van koelsystemen

Nu de gemiddelde temperaturen over de hele wereld stijgen, is de uitdaging voor de HVACR-sector hoe systematische én op een duurzame manier de energie-efficiëntie van thermodynamische installaties kunnen worden geoptimaliseerd, terwijl tegelijkertijd de CO2-footprint wordt geminimaliseerd.

 

De F-gassen wetgeving, de druk om geld te besparen en vooral de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering een halt toe te roepen, dwingen bedrijven om hun aanpak van de energie-efficiëntie te herzien. Een koelsysteem dat optimaal functioneert, verbruikt minder product, lekt niet en verbruikt minder energie, waardoor de ecologische voetafdruk van het systeem kleiner wordt. Als gevolg daarvan zullen de operationele kosten dalen, omdat het systeem goed onderhouden is, én men gebruik maakt van kwaliteitsproducten.