Aerosols en duurzame ontwikkelingen, wat zijn de uitdagingen op deze markt?


“De keuze van het drijfgas, de fysisch-chemische kenmerken van de molecule, de vermindering
van de broeikasgassen, ... vormen een belangrijke uitdaging voor de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de formulering en de verpakking van aerosols, zonder daarbij de essentiële factor, de prijs, uit het oog te verliezen”.

 

 

Deze nieuwe dynamiek, die aanvankelijk werd opgelegd door de geldende regelgeving, doet een collectief bewustzijn ontstaan voor een verantwoord beheer van drijfgassen.


Om zijn klanten te begeleiden naar systemen met een lage milieu-impact, past AEROLUB, de Franse specialist in aerosolverpakkingen, zijn strategie aan om zowel aan de technische en reglementaire beperkingen als aan de eisen van zijn klanten te voldoen.

 

AEROLUB biedt al meer dan 40 jaar globale oplossingen aan voor aerosolverpakkingen en heeft zijn ervaring opgebouwd in verschillende sectoren zoals industrieel onderhoud, automobiel en zware industrie, alsook in de sectoren hygiëne en gemeenschapsvoorzieningen, en recentelijk in de sectoren cosmetica en voeding. Met een omzet van 14,5 miljoen euro en een productie van 5,5 miljoen spuitbussen in 2020 ontwikkelt dit familiebedrijf zijn activiteit voortdurend op een snel veranderende markt.


Jarenlang was het ontvlambaarheidscriterium een strijdpunt voor dit bedrijf. Door de invoering van nieuwe reglementeringen zoals F-Gas of CLP heeft de onderneming zijn aanbod kunnen aanpassen en verdeelt men nu niet-ontvlambare gassen (HFO 1234ze; CO2; N2O; N2) en ontvlambare gassen (butaan, propaan, DME), evenals aerosols van zakformaat of pompsystemen.

 

AEROLUB was een pionier bij het op de markt brengen van de molecule HFO 1234ze ter vervan-ging van HFK 134a, die op grote schaal wordt gebruikt in spuitbussen: “De overschakeling van HFK 134a naar HFO 1234ze was in het begin erg moeilijk, vanwege het grote prijsverschil. Het heeft lang geduurd, maar we zijn erin geslaagd. Vandaag brengen wij per maand evenveel ton 1234ze binnen als tien jaar geleden 134a; dit prijsverschil is uiteindelijk een bron aan moge-lijkheden geworden omdat wij overtuigd waren en een voorsprong hadden bij het op de markt brengen van deze nieuwe stof” verklaart de heer Fery, algemeen directeur van AEROLUB, trots.

 


De conditionering met HFO 1234ze bereikt echter slechts een deel van zijn klanten. Om qua prijs in bepaalde sectoren concurrerend te blijven, heeft AEROLUB 12 jaar geleden geanticipeerd en geïnvesteerd in een nieuw productie-apparaat in Chaumont en Vexin voor het verpakken van ontvlambare gassen. Deze investering werpt vruchten af en stelt de verpakker in staat zich te positioneren op markten zoals die voor insecticiden, waar de veiligheidsvoorschriften zijn aangepast en de prijs een door de klant bevoordeeld criterium is.

 


Om de CO2-voetafdruk te verkleinen, kan per-sluchttechnologie gassen vervangen, maar zij blijft zeer beperkt wat de toepassingen betreft. “Vandaag de dag worden deze aerosols van zakformaat met name ontwikkeld op het gebied van cosmetica (bijvoorbeeld: verfrissende nevels en huidoliën) maar zijn niet altijd geschikt. Voor de meeste merken zijn vaak niet-bevochtigende actieve ingrediënten vereist, wat met deze tech-nologie moeilijk te combineren is,” legt de geïnterviewde uit.

 


AEROLUB ontwikkelt ook een “groen” gamma dat tussen 70 en 100% biologisch afbreekbaar is. Deze producten bevatten geen of zeer weinig VOC’s (Volatiele Organische Stoffen) en zijn noch irriterend, noch gevaarlijk voor het milieu. Technisch gezien is het niet eenvoudig te behe-ren, omdat deze producten over het algemeen minder snel verdampen, meer geuren hebben en het langer duurt voordat zij doeltreffend zijn. Dit blijft nog steeds zeer marginaal in termen van verkoop.


Verwacht wordt dan ook dat de technologische ontwikkelingen een echte synergie tot stand zullen brengen tussen de milieuverbintenissen en de specificaties van de klant.

 

De O&O-werkzaamheden gaan in die richting, maar de verandering van de consumptiege-woonten op het gebied van aerosols hangt vaak sterk samen met de geldende regelgeving.

 

 

 

“Veel van onze klanten, voornamelijk professi-onals, zijn nog niet bereid om meer te betalen voor een product dat net zo effectief is, maar met een niet ontvlambaar drijfgas en een duurzamere inzet voor de formulering, staan de particulieren er langzaam voor open.” besluit de directeur van AEROLUB.