Het Amendement van Kigali


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Internationale
  • Type : Protokol

Door de stijgende vraag naar koeling werden de laatste jaren steeds meer HFK's op de markt gebracht, in het bijzonder in ontwikkelingslanden met een groeiende middenklasse, maar ook in 'warme' landen.


Op 15 oktober 2016 hebben 197 partijen van het Montrealprotocol het Amendement van Kigali ondertekend om het gebruik van  fluorkoolwaterstoffen (HFK's) wereldwijd geleidelijk te verminderen. Met deze overeenkomst kan het doel van het Verdrag van Parijs worden versterkt, dat wil zeggen in 2100 de globale temperatuurstijging beperken tot 1,5°C à 2°C. Alle Europese stakeholdersn in koeling en airconditioning zijn blij met deze ontwikkeling.

Conform het model van de nieuwe F-gasverordening van de Europese Unie, voorziet het akkoord van Kigali ook een uitfasering van HFK's op basis van CO2-equivalent. Het gebruik van HFK's zal geleidelijk worden teruggebracht en het akkoord verdeelt de landen in drie verschillende groepen met een verschillende kalender:

• de eerste groep betreft de 'ontwikkelde landen'
• de tweede groep omvat de 'ontwikkelingslanden'
• de derde groep omvat India, de Golfstaten, Iran, Irak en Pakistan.

Alle landen moeten in 2048 15 tot 20% van hun huidige CO2-equivalent bereiken. Dit wettelijk bindende tijdschema kan, gelet op de technologische ontwikkelingen, worden herzien of bespoedigd voor alle landen.

Let op: 16 landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en Frankrijk en 19 particuliere organisaties/donateurs, hebben voor de ondertekening van dit akkoord 80 miljoen dollar (71,5 miljoen euro) beloofd om ontwikkelingslanden te helpen bij deze transitie. De financiering van de transitie, geschat op miljarden dollars, zal eind 2017 worden besproken in het kader van het Montrealprotocol.