Axilis®, de totaaloplossing die de prestatie van uw installaties verbetert


Levensduur en prestatie van een systeem staan centraal bij professionals van thermische installaties.  Climalife is zich bewust van de problemen en lanceert het merk Axilis om klanten nog beter te begeleiden tijdens het gebruik en het onderhoud van systemen.

Ontdek al onze analyseoplossingen met ons nieuwe merk!

 

Axilis omvat analyseoplossingen voor drie typen technische vloeistoffen: oliën, koudemiddelen en energiedragers.

- Door de olie die in het systeem wordt gebruikt te analyseren wordt een goed beeld verkregen van de algemene staat van de installatie: te hoge zuurgraad, corrosie, onvoldoende smering van de compressor...

- Met de analyse van een koudemiddel kan snel een probleem in verband met de werking worden geïdentificeerd: verontreiniging, vocht…

- Met de analyse van energiedragers kan worden gecontroleerd of de installatie goed tegen vorst is beschermd. U krijgt tevens informatie over de corrosie in het circuit. De aanwezigheid van slijtage-elementen duidt op veroudering van de installatie en dient snel te worden verholpen.


Vertrouw uw analyses toe aan een expert en optimaliseer met Axilis het onderhoud van uw thermische installaties.

Download onze Axilis-brochure voor meer informatie. Acitest UNIPRO