Bezoek van de Franse staatssecretaris voor ecologie op de productiesite van de Groupe Dehon


 

 

Op 15 februari jongstleden ontving Climalife - Groupe Dehon op zijn productiesite in Bry sur Marne (94 - Frankrijk) de staatssecretaris voor ecologie, Chantal Jouanno, voor de officiële aankondiging van het programma voor opleiding en individuele begeleiding voor Franse ondernemingen in het kader van de toepassing van REACH.


Het doel:
ondernemingen ondersteunen, waaronder 1 000 MKB, bij de registratie van chemische substanties dankzij individuele begeleiding, het opzetten van workshops en themaopleidingen over de juridische aspecten en de te verrichten handelingen.

De datum 1 december is een eerste drempel: de ondernemingen die vooringeschreven zijn moeten hun substanties geregistreerd hebben, met name indien het volume groter is dan 1 000 ton of als het CMR stoffen betreft...; anders hebben zij geen toestemming meer voor de productie, invoer en verhandeling van de pure of gemengde substanties op de Europese markt.

 

"REACH is een complexe realiteit. Daarom benaderen wij de MKB om ze bij te staan. Buiten de registratieverplichting is REACH een belangrijke vector van innovatie en concurrentiekracht die niet verwaarloosd mag worden", herinnerde Chantal Jouanno, staatssecretaris voor ecologie.


Pierre-Etienne Dehon - President van Groupe Dehon               Chantal Jouanno - Staatssecretaris voor ecologie