Casino Supermarkt : 450 Kw positieve koude omgebouwd


Groothandel


Climalife pour Géant Casino GapAlpes Réfrigération, Climalife en Arkema hebben in één nacht de positieve koelinstallatie van de Géant Casino Supermarkt in Gap omgeschakeld op R-427A (Forane FX 100). Deze installatie heeft een totaal vermogen van 450 kW. Het was de eerste keer dat een operatie van deze omvang plaatsvond in Frankrijk en het resultaat was overtuigend: een praktische en betrouwbare oplossing. 

Het spreekt voor zich dat R-22 erg gemist zal worden vanaf 2010 bij het onderhoud van installaties die werken met dit koudemiddel.

Als vernieuwer heeft Casino, vanuit een toekomstgerichte visie gericht op duurzame ontwikkeling, contact Géant Casinoopgenomen met zijn dienstenleverancier en adviesbureau Alpes Réfrigération, om de positieve koelinstallatie van de Géant in Gap (5 000 m2) om te schakelen.
Met het oog op een gecontroleerde omschakeling heeft Casino, op advies van Alpes Réfrigération, gekozen voor R-427A. Dit koudemiddel is ontwikkeld door Arkema onder de handelsnaam Forane FX 100 en wordt in Frankrijk verdeeld door Climalife. Van de vervangingsmiddelen die momenteel op de markt zijn, is Forane FX 100 het product dat het best aanleunt bij R-22 op het vlak van prestaties en energieverbruik.

 

De positieve koelcentrale

Bij deze omschakeling is geen ingrijpende systeemaanpassing nodig, uitgezonderd de verplichte vervanging van de oorspronkelijke olie door een polyolester olie. De positieve koelinstallatie bedient de koelrayons van de supermarkt en de 26 koelkamers. De installatie bestaat uit een Copeland luchtcondensatie centrale met vijf D6DH3500 compressoren (40 pk per stuk).

 

Snelle uitvoering

Intervention sur les compresseurs.Twee teams van Alpes Réfrigération (telkens vier personen) hebben deze omschakeling in recordtijd tot een goed einde gebracht. Zaterdag 31 maart, 20u: de winkel sluit zijn deuren en de koelinstallatie wordt stilgelegd. Het recupereren van R-22 kan beginnen. Vier recuperatiemachines zijn ingezet om in eerste instantie vloeibare R-22 te recupereren en vervolgens de gasfaze. Tijdens deze operatie vindt een derde olieverversing plaats en worden enkele punten op de installatie verbeterd om het onderhoud te vereenvoudigen.Voor een betere olieterugvoer en warmte-uitwisseling op de wisselaars werd de olie in het circuit driemaal ververst: tweemaal met R-22 in de installatie en een derde maal bij het vullen met R-427A. Het leegtrekken van de installatie met vijf vacuümpompen, verspreid over het koelcircuit, heeft ongeveer zes uur geduurd. Het tweede team heeft vervolgens de installatie gevuld met R-427A met behulp van tien cilinders van 52 liter. De installatie is de dag nadien om 10u opnieuw in gebruik genomen. De 500 kg R-22 die gerecupereerd werd, is naar Climalife afgevoerd voor verwerking. Het team heeft vervolgens de installatie afgesteld om de werking te optimaliseren en een minutieuze lekdetectie uitgevoerd om de optimale dichtheid van de installatie te controleren. Verder vonden er metingen plaats om de nieuwe prestaties van de installatie te vergelijken met de meetresultaten met R-22.


De operatie was een groot succes, zowel op het vlak van timing (alles moest klaar zijn voor de opening van de winkel op maandagmorgen) als prestaties. 

 

Vergelijkende resultaten voor R-22 en R-427A (FX 100) voor een koelkamer

 

Producten

Eenheden

R-22

R-427A

Datums van de metingen

 

22 maart 07

1 april 07

Totale capaciteit van de installatie

kg

500

500

Verdampingstemperatuur

°C

- 9

- 9

Verdampingsdruk

bar

3,7

3,5

Verschil van distillatie tot verdamping

K

0

3,9

Verschil van distillatie tot condensatie

K

0

4,8

Condensatietemperatuur

°C

34,2

33,5

 

Condensatiedruk

bar

13,3

13,4 

Temperatuur einde compressie

°C

83

70 

Massadebiet

kg/s

0,034

0,033

Volumedebiet vloeistof

dm3/u

109

114

Koelvermogen

kW

5,34

4,73

Compressievermogen

kW

1,42

1,35

Cop frigo

-

3,8

3,5

 

R-427A (Forane FX 100) leunt het dichtst aan bij R-22 op het vlak van prestatie en energieverbruik.

 

Auteur : S. Keller