Chillventa – Conferentie over koudemiddelen 4e generatie: de HFO – Climalife presenteert zijn nieuwe eco-oplossingen in Hall 6 Stand 330


image 
Conferentie over koudemiddelen van de 4e generatie: de HFO
Pierre Emmanuel Danet, verantwoordelijke voor de technische assistentie bij Climalife, presenteert op woensdag 10 oktober 2012 tussen 11:00u en 12:30u de middelen van de 4e generatie in de congreszaal van het conventiecentrum in het beurscentrum van Nürnberg. Dr. Nacer Achaichia, Technical Services Manager van Honeywell - wereldwijd producent van fluorhoudende middelen staat hem daarbij terzijde.

In welke context heeft u besloten om een conferentie over dit onderwerp te organiseren?
Nieuwe producten komen op de markt voor koeling en airconditioning en een aantal van onze klanten stellen vragen over de toekomst van koudemiddelen. Het leek ons belangrijk om de installateurs en eindgebruikers te informeren over deze technische vooruitgang ten aanzien van de ontwikkeling van de regelgeving over broeikasgassen.

Kunt u ons al wat informatie over de HFO onthullen?
De klimaatverandering ligt ten grondslag aan het verbod op middelen die potentieel gevaarlijk zijn voor de ozonlaag en richt zich nu op middelen met een hoge GWP, net als technologieën die middelen gebruiken met weinig invloed op de ozonlaag maar veel energie verbruiken bij hun productie en gebruik.
Om de koudeketen te blijven garanderen en sanitaire risico's in verband met eventuele onderbreking van de koudeketen, door gebrek aan bruikbare technologieën te voorkomen zijn de producenten hierop vooruitgelopen door nieuwe moleculen, HFO, te ontwikkelen.
Deze HFO (Hydro Fluoro Olefines) met een laag GWP (vergelijkbaar met koolwaterstoffen) maken het mogelijk om de al tientallen jaren bekende en gebruikte technologieën te blijven gebruiken. HFO zijn niet giftig en niet gevaarlijk, en er zijn geen nieuwe kwalificaties nodig voor het gebruik ervan...

Hier inschrijven

  • CHILLVENTAimage

Climalife presenteert zijn nieuwe eco-oplossingen Hall 6 Stand 330
- PerformaxTM LT, de koelvloeistof met een lage GWP die de R-404A vervangt in installaties met lage en matige temperaturen.

- Greenway®, de nieuwe serie warmtedragers afkomstig uit biologische plantaardige grondstoffen: het alternatief voor de traditionele oplossingen.

- SolsticeTM ze (HFO 1234ze), de koelvloeistof van de 4e generatie.


>Hierover meer vernemen
 
 Case studies
LDT externaliseert zijn activiteiten op het gebied van terugwinnen van technische vloeistoffen
image

Bij het reinigen en verwijderen van asbest uit een kantorengebouw in bedrijf, roept de onderneming LDT de hulp in van Climalife als dienstverlener voor het aftappen van de
airconditioning- en verwarmingsleidingen.
LDT - La Démolition Technique gevestigd in Montreuil sous bois (93) - behandelt verwijdering van asbest, reiniging, sloop, afbraak en ontmanteling op werkplekken met hoge eisen, met name op gevoelige of zeer dichtbevolkte locaties. In het kantorengebouw in Coudray Monceau (91) zijn drie verdiepingen gereserveerd voor de werknemers van het gemeentehuis.
In een context van niet structurele sloop wordt LDT belast met het reinigen en ver-wijderen van asbest uit het gebouw in bedrijf. Na een grondige analyse van het afval op de site vertrouwt M. Daniel Nogueira, zaakgelastigde bij LDT, de terugwinning van het koudemiddel R-22 en het glycolhoudende
water MEG (monoethyleen glycol) toe aan Climalife voor zijn expertise op dit gebied.
 ««De zorg voor het milieu centraal in onze projecten», benadrukt Daniel Nogueira. «Voor het begin van de werkzaamheden moeten we al het afval noteren en een programma voor de evacuatie en de traceerbaarheid ervan opstellen, tot de recycling, wat betekent dat we erkende en gecertificeerde dienstverleners moeten inschakelen».