Chillventa - Conferentie over koudemiddelen van de 4e generatie: de HFO


Pierre Emmanuel Danet, verantwoordelijke voor de technische assistentie bij Climalife, presenteert op woensdag 10 oktober 2012 tussen 11:00u en 12:30u de middelen van de 4e generatie in de congreszaal van het conventiecentrum in het beurscentrum van Nürnberg. Dr. Nacer Achaichia, Technical Services Manager van Honeywell - wereldwijd producent van fluorhoudende middelen staat hem daarbij terzijde.

In welke context heeft u besloten om een conferentie over dit onderwerp te organiseren?
Nieuwe producten komen op de markt voor koeling en airconditioning en een aantal van onze klanten stellen vragen over de toekomst van koudemiddelen. Het leek ons belangrijk om de installateurs en eindgebruikers te informeren over deze technische vooruitgang ten aanzien van de ontwikkeling van de regelgeving over broeikasgassen.

Kunt u ons al wat informatie over de HFO onthullen?
De klimaatverandering ligt ten grondslag aan het verbod op middelen die potentieel gevaarlijk zijn voor de ozonlaag en richt zich nu op middelen met een hoge GWP, net als technologieën die middelen gebruiken met weinig invloed op de ozonlaag maar veel energie verbruiken bij hun productie en gebruik.
Om de koudeketen te blijven garanderen en sanitaire risico's in verband met eventuele onderbreking van de koudeketen, door gebrek aan bruikbare technologieën te voorkomen zijn de producenten hierop vooruitgelopen door nieuwe moleculen, HFO, te ontwikkelen.
Deze HFO (Hydro Fluoro Olefines) met een laag GWP (vergelijkbaar met koolwaterstoffen) maken het mogelijk om de al tientallen jaren bekende en gebruikte technologieën te blijven gebruiken.
HFO zijn niet giftig en niet gevaarlijk, en er zijn geen nieuwe kwalificaties nodig voor het gebruik ervan. De technici treffen producten aan die gelijksoortige eigenschappen hebben als de huidige halogeenvloeistoffen met lage druk, voor machines die identiek zijn aan de voor de HFK ontworpen machines.
Zo kan de koudeproductie zonder onderbreking en zonder kwalificatieproblemen worden voortgezet, volgens de reglementaire- en milieueisen. 

 

Waarom heeft u gekozen voor Chillventa in Nürnberg?
Onze 12 Europese filialen zijn hier aanwezig en het is de gelegenheid om onze klanten uit de vier windstreken te ontmoeten. Wij gaan direct naar de essentie, om niet te veel tijd van de deelnemers in beslag te nemen, die heel veel uitrusting, producten en diensten op de beurs zullen zien.

Kan men zich nog inschrijven?
Ja,inschrijvingsformulier downloaden

 

Climalife team