Climalife : een volledig gamma technische vloeistoffen en aanverwante diensten


Vertrouw op de ervaring van onze experts bij de uitvoering van al uw complexe werken op koeltechnische installaties (koeling, airconditioning, verwarming).

In ons aanbod kan U o.a. terugvinden :

- Thermodynamische modellering

- Vullen / legen van thermische installaties tijdens onderhoudswerken, ombouw of recuperatie van technische vloeistoffen (koudemiddelen, ammoniak, energiedragers,...)

- Intern spoelen van koeltechnische installaties

- Ontkalken / reinigen van airconditioning- en verwarmingscircuits

- Behandelen van afvalstoffen : ontvangst en opslag, analyse, valorisatie en verwijdering van koudemiddelen, energiedragers, oliën en halonen,...

- Verhuur en ter beschikking stellen van aangepast materiaal (transfert- en recuperatiepompen,...)

- Ontwerp en productie van machines bestemd voor industriële systemen,...

 

 

Voor meer informatie omtrent dit aanbod, neem contact op met uw Climalife vertegenwoordiger of contacteer ons via onze website climalife.dehon.com

 

 

Datum : 22 februari 2009

Auteur : D. Martin