Climalife en zonne-energie, een uniek assortiment aan oplossingen om de juiste keuze te maken!


De groeiende populariteit van zonne-energietechnologie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee om de kwaliteitsnormen voor de gebruikte warmtedragende vloeistof, het 'bloed' van de installatie, in het bijzonder op het gebied van veroudering en temperatuurbestendigheid.

Met 30 jaar ervaring in productformuleringen wil Climalife met het aanbod, het resultaat van 2 jaar onderzoek, aan drie kernbehoeften voldoen:
•    een efficiënte en duurzame warmteoverdracht garanderen,
•    de voortijdige veroudering bij hoge temperaturen of oververhitting beperken,

•    tegen elke prijs het rendement op investering van de installatie behouden.

Laten we de verschillende situaties uitvoerig bekijken, van een situatie met beheerst risico tot een risicovolle situatie, hun beperkingen en de oplossingsmethodes:

1. Voor installaties met beheerste beperkingen die het hele jaar door worden gebruikt, met de juiste afmetingen of met grote ontladingscapaciteit (vb: zwembad):

Solufluid® Solar, een klassieker onder de energiedragers:

 


  • Kant-en-klaar op basis van monopropyleen glycol (MPG)
  • Antivriesbescherming en langdurig corrosiewerend
  • Goedgekeurd door de Franse overheid en is biologisch afbreekbaar
 
2. Voor installaties met sterke beperkingen: met vacuümleidingen, met volle afmetingen, met lange periodes van stilstand (vb: school, zomervakantie…), met herhaaldelijke oververhitting… Een MPG vloeistof zal snel verouderen.

Nieuwe installatie: voorkomen is beter dan genezen
Greenway® Solar: het biochemische alternatief voor petrochemisch glycol


  • Op basis van 100% plantaardige Bio-PDO
  • Goedgekeurd door de Franse overheid en biologisch afbreekbaar
  • Zet 3 keer zo weinig uit en wordt 3 keer zo langzaam aangetast op 150°C ten opzichte van MPG
  • Grote stabiliteit door de tijd heen
  • Uniek product op de Franse en Europese markt
 

Bestaande installatie: genezen en inenten
•    SolRnett: de nieuwe interne reiniger om de levensduur van het systeem te verlengen
•    Herstelt de circulatie
•    Zonnecollectoren hoeven niet te worden vervangen
•    Doeltreffend bij omgevingstemperatuur of verwarmd

U hoeft alleen nog maar in te enten met Greenway® Solar!

Een groot maar miskend probleem: voortijdige veroudering.
In steeds meer rapporten wordt verslag gedaan van falende systemen als gevolg van voortijdige veroudering van de energiedragende vloeistof op basis van MPG. Dit resulteert in een bruine kleur, een hogere zuurgraad, een verlaging van het thermisch rendement en een grotere viscositeit die op het laatst zelfs kan gaan 'karamelliseren' en de circulatie onmogelijk maakt.
Het enige antwoord hierop is reiniging met een geschikt product of in het ergste geval de vervanging van de zonnecollectoren. Dit heeft automatisch weerslag op het rendement van de investering.

Iedere installateur of onderhoudstechnicus kent deze problemen en toch wordt 9 op de 10 keer als volgt gehandeld: het systeem wordt weer in werking gesteld door de vloeistof op basis van MPG te vervangen door een andere vloeistof op basis van MPG. Dezelfde oorzaken, dezelfde problemen?