Climalife, Honeywell en Grupo DIA implementeren 17 retrofits van R-404A naar R-450A (Solstice® N13) voor de nieuwe formule DIA&go


 

De eerste dia-vestigingen in Madrid zijn een testlabo voor deze technologie met als doelstelling de emissie te verminderen.

Meer dan dertig winkels zijn al ingericht volgens de formule  DIA&go, naar Engels concept: de ‘convenience store’, heeft langere openingstijden en een grote keuze aan kant-en-klaargerechten. De overgang naar het DIA&go-formaat vergde belangrijke technische uitdagingen maar betekende eveneens een verbetering van de milieuzorg.


"Wij nemen deel aan het CBD (Carbon Disclosure Project) en zetten ons in voor een goed beheer en goede controle van het gebruik van koudemiddellen, volgens criteria voor efficiëntie en duurzaamheid die in het milieubeleid zijn vastgelegd. Wij zijn ons bewust van het belang van de verlaging van het elektriciteitsverbruik en van de gemiddelde GWP in onze winkels" legt Gabriel Sánchez, expert energie-efficiëntie van DIA uit. Climalife begeleidt de Groep DIA al vele jaren.

"Wij hebben R-450A vier jaar geleden getest in een zone met extreem hoge temperaturen en de resultaten waren bijzonder bevredigend. Door deze ervaring en het vertrouwen in Climalife en Honeywell hebben we op dit gas durven inzetten", vervolgt G. Sánchez.

 Keuze voor koelvloeistof Solstice® N13


Pedro Casero (technisch controleur), Inmaculada Ramirez (technicus energie-efficiëntie) en Alma Román (manager duurzame ontwikkeling) zijn het erover eens waarom ze voor deze renovatie hebben gekozen: "Zowel de gemiddelde GWP van de winkels als de kosten moesten verlaagd worden, met  gebruikmaking van de bestaande installaties die nog niet afbetaald zijn".

 

Tussen januari en juni 2018 zijn alle winkels van R-404A overgestapt op R-450A (17 DIA&go-winkels) en ook de nieuwe winkels gebruiken  Solstice® N13; in totaal 37 supermarkten.
P. Casero vertelt: "Deze werd gekozen omwille van 3 redenen: de lage GWP, de behoeftes van de winkel komen overeen met het koelvermogen en de centrale kan blijven gebruikt worden. Wij hebben soms zelfs negatieve compressoren gebruikt om ze probleemloos in positieve koude te laten functioneren, omdat de werklast van een negatieve R-404A-compressor gelijkwaardig is aan die van een positieve compressor op R-450A."

 


In sommige gevallen hebben innoverende oplossingen het mogelijk gemaakt de energie-efficiëntie te verhogen: "De positieve koude werd gegenereerd door een centrale die we wilden blijven gebruiken, omdat deze jarenlang goede prestaties had geleverd. Er werd een automaat toegevoegd om de installatie te kunnen uitrusten met een hogedrukvlotter, we hebben deze opnieuw geprogrammeerd en de benodigde berekeningen voor de vloeistofwijziging erin opgenomen", legt de controleur uit.

De Groep Dia heeft rekening gehouden met twee bijkomende belangrijke punten. De leidingen waren soms te
klein waardoor het gemiddelde drukverlies zou kunnen verergeren en dit zou naargelang de buitentemperatuur kunnen leiden tot een daling van de koelingscapaciteit van de centrale met 35 tot 45%. De controleur voegt eraan toe dat het aanzienlijke voordelen heeft indien de installatie dit verlies kan dragen: de centrale zou op lagere druk functioneren en in warme periodes niet meer omschakelen op hogedruk; de condensator wordt te groot en de gemiddelde druk wordt met de helft verminderd. Zo worden de machines minder belast en wordt het lekgevaar beperkt.

Als het systeem dit vermogensverlies of de leidingafmetingen niet aankan, kan R-450A mogelijks gebruikt worden met de bestaande leidingen dankzij de installatie van deuren met dubbele beglazing en isolerende wanden op de koelvitrines, wat het benodigde koelvermogen met de helft vermindert en aanzienlijke energieverspilling voorkomt.
De doeltreffendheid en de werking van de installatie zijn verbeterd: "Omdat slechts 80% van de koelmeubels tegelijkertijd koude nodig zou hebben, hebben we de behoefte aan koeling met 40 tot 50% verminderd" legt P. Casero uit. Bovendien wordt de verdamping dankzij de deuren van -10°C naar -6°C gebracht, wat het werkelijke vermogensverlies aanzienlijk beperkt.Een bijzonder bevredigend globaal resultaat

 
"Het biedt een ideale oplossing op elk niveau: efficiëntie, rentabiliteit, productkwaliteit, winkelimago en een sterke inzet voor het milieu".
Pedro Casero, technisch

 
"Wij verlagen de GWP van de installatie, zorgen ervoor dat de installatie efficiënter wordt, besparen energie, garanderen een betere conservering van producten dan in een open koelvitrine en voorkomen dat de klanten kou vatten bij de vitrines … de winkelervaring van onze klanten is verbeterd.
Deze geslaagde test sluit perfect aan bij het nieuwe winkelmodel DIA&go".
Inmaculada Ramírez, technicus energie-efficiëntie.

 


"Wij schenken bijzonder veel aandacht aan de CO2-voetafdruk van de onderneming en koudemiddellen komen op de 2e plaats na elektriciteitsverbruik. Solstice® N13 is perfect geschikt : bij voorbeeld bij een lek van 100 kg maakt het gebruik van R-450A het mogelijk de emissie met meer dan 332 t CO2 eq. te beperken. Samen met de verbetering van de energie-efficiëntie door de verandering van vloeistof draagt dit bij aan de verbetering van onze koolstofvoetafdruk".
Alma Román, manager duurzame ontwikkeling.