Hoe optimaliseert de COFRA coöperatieve haar koudeproductie en fruitconservering op een efficiënte en duurzame manier?


 

Quercy Refrigeration, specialist in industriële koeling, biedt een milieuverantwoorde
oplossing met een energiebesparing van 25%.

 


COFRA entrepôtHet is sinds de oprichting in 1961 dat COFRA gevestigd is in het hart van de Lot- en Garonnevallei, op alluviale grond.

Deze fruitcoöperatieve, met 17 leden, bewaart en conserveert van augustus tot en met juli een vijftiental appel- , enkele peer- en pruimvariëteiten met daarnaast kalibratie-, verpakkings- en verkoopactiviteiten voor grote distributie- en groothandelaren. In het voorjaar en de zomer kunnen er koudekamers worden gehuurd om aardbeien, aubergines en courgettes op te slaan. Deze KMO heeft een omzet van 4 miljoen euro en telt 24 voltijdse medewerkers. Haar visie op de middellange en lange termijn is het bevorderen van de circulaire economie en duurzame ontwikkeling.

 


Koeling, een vitale bron voor het bedrijf

 

 

Het COFRA-gebouw met een oppervlakte van 20.000 m², gebouwd op 10 hectare grond, is sinds haar ontstaan een enorme "koelkast". Verdeeld over de jaren om aan de vraag van de markt te voldoen en om nieuwe soorten appels zoals Pink Lady, Gala of Chanteclerc te stockeren, heeft het depot vandaag de dag 57 koelcellen, waarvan bijna de helft is voorbehouden aan biologisch gekweekte appels. Voor een korte termijn opslag heeft normale koude opslag de voorkeur.

 

 

Van links naar rechts Damien Deudon en zijn collega Thibault Celery, ontwikkelaar en zaakgelastigde bij Quercy Refrigeration, Emile Nioche, directeur van Cofra.

 

 

Voor langere periodes is opslag in een gecontroleerde atmosfeer de gekozen oplossing. 

COFRA heeft een totale stockagecapaciteit van 12.000 ton, het spreekt voor zich dat koeling essentieel is om hun diensten te garanderen aan de landbouwers van de regio, die er volledig op vertrouwen dat ze hun gewassen op de best mogelijke manier kunnen stockeren en bewaren. 

 

"We kunnen het ons niet veroorloven om op eender welk moment zonder koeling te zitten, zonder koeling ben ik niets. Het is in ons belang om te weten hoe het werkt", 

benadrukt Emile Nioche, die naast zijn managementtaken ook gepassioneerd is door technologie.

 

 

Er is een fulltime koeltechnicus in dienst om de koelinstallaties te bewaken en dagelijks onderhoud uit te voeren aan alle technische installaties. Sinds de jaren 2000 is er een zogenaamd indirect koelsysteem. Het bestaat uit vier ammoniakkoelers met een koelcapaciteit van 300 kW elk, die een glycolwaterlus bij -7°C voeden om alle koelruimtes en de verzendingsdokken te koelen. Een koeltoren wordt gebruikt voor ammoniakcondensatie.

 


COFRA integreert vraagstukken over duurzame ontwikkeling volledig in zijn strategie

 


Zonne-energie is een van de eerste initiatieven die werd opgezet met de installatie van fotovoltaïsche panelen op het hele dakoppervlak en op de overdekte parkeerplaatsen van de voertuigen van de werknemers. En binnenkort is het doel om een zonne-energiecentrale aan te schaffen om 10% van de eigen energie te produceren.

 

Eigen energieproductie is essentieel gezien 3 miljoen KWh per jaar nodig is voor de werking van COFRA.

Denken aan toekomstige generaties betekent ook dat ze een aangepast en minder energieverslindend koeling productiesysteem willen opstarten. Met de stijging van de buitentemperaturen in de afgelopen jaren moest de koelinstallatie in de zomer opnieuw worden aangepast om aan de behoeften te voldoen en genereerde daardoor een overmatig energiegebruik", legt Emile Nioche uit. Het project voor een nieuwe investering werd daarom eind 2018 gelanceerd om dit probleem op te lossen zonder het gebruik van een koeltoren, beperkt op het gebied van onderhoud en wettelijke controles. COFRA doet een beroep op het bedrijf Quercy Réfrigération, een bedrijf erkend in de boomkwekerijsector voor zijn knowhow en zijn HD-Cold systeem.

 

 


De appel krijgt een eco-verantwoordelijk koelsysteem

 

 

Het langdurig bewaren van fruit zonder toevoeging van chemicaliën en behoud van gewicht is een uitdaging voor Benoît Duparc, manager van Quercy Refrigeration, een dynamisch bedrijf in volle expansie in Frankrijk en in het buitenland. Om te voldoen aan de COFRA-specificaties wordt in het voorjaar van 2020 een totaaloplossing geïmplementeerd op basis van vier pijlers:

 

• HD Cold: het geïntegreerde regelsysteem dat geen bevochtiging nodig heeft. Het laat toe om de hygrometrie te optimaliseren en dit zonder ontdooing in een koelkamer onder normale of gecontroleerde atmosfeer. De NATURE HD COLD-verdampers, ontwikkeld door de fabrikant Stefani, werken volgens de specificaties van Benoît Duparc met ventilatormotoren (blow throw EC-ventilator) die de luchtverdeling en de vochtigheidsregeling verbeteren. Deze gepatenteerde oplossing voldoet aan de ecologische eisen en laat tot 40% energiebesparing toe, 30% minder waterafstoting en een vermindering van het verlies aan groenten en fruit.


4 koelmachines met R-1234ze ter vervanging van de bestaande ammoniak installaties waardoor de koeltoren kon geëlimineerd worden. Het koudemiddel Solstice® ze heeft vele voordelen: een oplossing op lange termijn met een GWP van minder dan 1 (niet in F-Gas-quota) geclassificeerd in groep 2 van de PED volgens de EN 378 norm, een eenvoudig gebruik voor technici door zijn lage druk, een zeer goede prestatie-coëfficiënt (zie studie pagina 5), een energiebesparing van ongeveer 25% ten opzichte van ammoniak, het ontbreken van daaruit voort-vloeiende administratieve verklaringen voor de eindgebruiker met zijn "niet-toxische" classificatie, en een economisch voordelige investering en onderhoudskosten.


• Regandsy & Hates: het nieuwe proces om de condensering te verbeteren (zie kader).


• Warmteterugwinningsproces met het gebruik van een systeem van platenwarmtewisselaars om water voor te verwarmen (minder aard-gasverbruik), te ontdooien, het gebouw te verwarmen en het thermo-therapeutische proces aan te drijven om de schimmel in bepaalde appelvariëteiten te neutraliseren alvorens ze op te slaan in koude kamers

 

De resultaten zijn indrukwekkend na een paar maanden dienst. Deze investering van 2 miljoen euro, grotendeels gefinancierd door energiebesparingscertificaten, stelt COFRA in staat om duurzaam te innoveren en met een gerust hart naar de toekomst te kijken door de toegepaste en gemakkelijk te controleren koeltechnologie onder de knie te krijgen dankzij de aangesloten tools die parallel zijn opgezet.

 

 

Regandsy & Hates innovatie

Het Regandsy & Hates System, ontwikkeld door RH2i, ondersteunt het beheer van de condensatie met een waterlus, die overdag de warmte opslaat en 's nachts op het voordeligste moment door het Hates System wordt afgevoerd. Dit water wordt opgeslagen in twee geïsoleerde vaten van elk 125 m3 die in serie verbonden zijn. Op basis van de buitentemperatuur en de tijdsduur dat de warmtelading moet worden uitgevoerd, verlaagt Regandsy & Hates de condensatietemperatuur in warmere periodes en kan het toerental van de condensorventilatoren met 15 tot 35% worden verlaagd.

 

 

Een warmtewisselaar voor de condensor neemt de oververhitting weg na de compressor, vermindert hierdoor het vermogen en de ventilatorsnelheden van de condensor en vermindert het verbruik. Een platenwisselaar voor de condensor en één in de vloeistofleiding verbetert de onderkoeling en verhoogt hierbij  de efficiëntie van de economiser.

De winst op de glycolwaterlus is 0,2 tot 0,5 °C, d.w.z. 7 tot 17% meer rendement ongeacht de buitentemperatuur. Een evolutie van het systeem om de condensor te omzeilen en een volledige of gedeeltelijke condensatie in de koeler uit te voeren, maakt het mogelijk om de condensatietemperatuur en het stroomverbruik het hele jaar door te verminderen.

 


"De verbetering van de condensatie maakt deel uit van een duurzame ontwikkelingsaanpak. Het is de bepalende factor voor de beheersing van het elektriciteitsverbruik en de kwaliteit van de koeling. De innovatie van Regandsy & Hates staat centraal in deze aanpak, die de efficiëntie van de koeling optimaliseert"  besluit Jean-François Sailhan, directeur van RH2i.

 

 

  

 

 

QUERCY REFRIGERATION IN HET KORT:

 

 

  • Oprichtings-jaar in 2007

 

  • 35 medewerkers

 

  • 25 miljoen euro omzet in 2020

 

  • Plaats: Moissac (82) - Frankrijk

 

  • Activiteit: Industriële koeling in de voedingsindustrie.

 

 

 

COFRA IN HET KORT:

 

 

  • Oprichtings-jaar in  1961

 

  • 24 medewerkers

 

  • 4 miljoen euro omzet in 2020

 

  • Plaats : Aiguillon (47) - Frankrijk

 

  • Activiteit: Fruitcoöperatieve.

 

 

 

Wil je meer weten? Vind onze prestatiestudie over Chillers R-1234ze vs Amonia.