De Dehon Groep viert 140 jaar ervaring in de distributie van koudemiddelen:


 


De geschiedenis van de Dehon Groep is vooral de Geschiedenis van Koudemiddelen, nu vertegenwoordigd door ons bedrijf Climalife.


In 1874 legt de firma Joseph Peintre in Verviers (België) zich als eerste bedrijf in Europa toe op de distributie van chemische producten voor de ontluikende koudesector. Het bedrijf verkoopt de destijds bekende koudemiddelen, maar ook alkali, calciumchloride (pekel) en onbevriesbare oliën.

 

 

In 1935 importeert het bedrijf van Joseph Peintre, dat hiermee opnieuw vooroploopt, voor het eerst het nieuwe gas dichloordifluormethaan (R12) in Europa. Deze nieuwe ontwikkeling wordt gestimuleerd door M.O. DEHON (1895-1955), opvolger van M. J. PEINTRE in 1931, en door zijn drie zonen, die de activiteit van hun vader voortzetten in de vennootschappen van het familiebedrijf Dehon.

 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt het begrip temperatuurregeling steeds belangrijker en speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de koudesector.

Met de invoering van diepvriezen, vriesdrogen, airconditioning en klimaatbeheersing, barst de markt voor commerciële, industriële en huishoudelijke koeling letterlijk uit zijn voegen.

Door deze verruiming van het toepassingsgebied van de koudetechniek ontstaat behoefte aan efficiënte koudemiddelen die zijn aangepast aan de gewenste temperaturen. Er worden dan ook nieuwe moleculen ontwikkeld zoals R-11 en R-113 voor centrales met centrifugaalcompressoren, R-22 voor lage temperaturen en airconditioning, R-502 voor diepvriezen en R-13 voor vriesdrogen.

Het overhevel- en vulproces van gas ontwikkelt zich in deze periode vooral snel dankzij de sector aërosolen, die net als de koudesector gebruikmaakt van de uitzonderlijke kenmerken van cfk-drijfgassen.


Vanaf het begin steunt de reputatie van de Dehon Groep op de kwaliteit van de producten en de onmiddellijke leverbaarheid in gevarieerde en innovatieve verpakkingen. Koudemiddelen zijn de leidraad waarmee de Groep toegang krijgt tot verschillende markten, en dragen vanaf 1965 bij aan de diversificatie van de bedrijfsactiviteit met de oprichting van verschillende handelsondernemingen.

 


In 2006 bundelt de Dehon Groep de activiteiten koeling, airconditioning en verwarming onder één merk, Climalife, en biedt zijn producten en diensten wereldwijd aan via een internationaal distributienetwerk.

In 2014 wordt ons vakgebied opnieuw geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen (einde HCFK, nieuwe F-gassenverordening...), maar dankzij de ervaring die de Dehon Groep in de afgelopen 140 jaar heeft opgedaan, kunnen we u altijd goed terzijde staan. 

 

Zicht krijgen op de behoeften en nieuwe oplossingen aanbieden, blijft onze ambitie. Onze commerciële en technologische prestatie wordt voortgezet met een optimaliseringsstrategie gericht op de nieuwe F-gassenverordening II die op 1 januari 2015 in werking treedt, en met name met de ontwikkeling van een nieuw communicatiemiddel: een mobiele app 'F-gas Oplossingen'».

 

« F-Gas Solutions ».