De Europese commissie lanceert de herziening van de regelgeving betreffende fluorgassen


Marios Avraamides (Europese commissie – Directoraat-generaal Klimaat-Actie) heeft zich uitgesproken over de toekomst van HFK’s tijdens een conferentie voor de gespecialiseerde pers van de industrievereniging EPEE – de stem van de Europese industrie op het gebied van koeling, airconditioning en warmtepompen.

Toen het probleem van de toekomstige herziening van de regelgeving betreffende fluorgassen ter sprake kwam, heeft de heer Avraamides het bestaande verband benadrukt tussen het doel van de EU om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te beperken, het volledig stoppen met het gebruik van HCFK’s en de vervanging ervan door HFK’s. 

Hij voegde toe: “De Europese Unie heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen voor 2020 en moet hiermee rekening houden in het kader van de herziening.

De Commissie gaat ervan uit dat het versneld stoppen (Phase-Out) van het gebruik van HCFK’s zou kunnen leiden tot een verhoging van het gebruik van HFK’s.” Een van de oplossingen die door Marios Avraamides wordt voorgesteld bestaat uit de controle van de productie en het gebruik van HFK’s
...