De expertise van Climalife begeleidt u in uw interventies van klimaat techniek:


Vervangen, reinigen en vullen van een circuit van ijswater in bedrijf.

 

Dalkia, gespecialiseerd in energiediensten, en Climalife vonden elkaar in een datacenter om een secundair circuit te reconditioneren met 5m3 van de nieuwe energiedrager Greenway® Neo.

 

 

 

 

 

Het Datacenter bevindt zich in Centre-Val de Loire en is uitgerust met de nieuwste servers en telecomapparatuur die belangrijke hoeveelheden warmte produceren (ongeveer 99% van de energie wordt gebruikt om optische lasers te voeden). Om de goede werking van deze apparatuur te waarborgen, is het essentieel om de koeling van de ruimtes te beheren en dit op een precieze, betrouwbare en constante manier.

 

Om aan deze eisen te voldoen, werd het Datacenter uitgerust met 2 Climaveneta koelcentrales van 170 KW , gemonteerd op het dak. Hierdoor kan de koudeproductie worden gewaarborgd. De koeling van de ruimtes zelf wordt uitgevoerd door een secundair circuit dat een luchtbehandelingsinstallatie met 5 mengkamers en 12 heteluchtleidingen voedt. De warmte-uitwisseling tussen de 2 lussen wordt uitgevoerd met behulp van een mengtank van 2000 liter.

 

Noël T., verantwoordelijke voor de exploitatie en het onderhoud van de site besluit om de reiniging van de circuits en de vervanging van het ijswater in te voeren. De analyses van glycolwater wijzen op de aanwezigheid van kalkaanslag, corrosie, maar ook op een beschermingsniveau van – 4 °C. Dit niveau is niet voldoende om bescherming tegen vries en de goede werking van de installatie te garanderen.

 

Een bedrijfsklare oplossing op maat

 

De servers van het datacenter zijn 24u/24 in bedrijf en dus moeten ook de koelsystemen op een stabiele en constante manier functioneren! “Ik was op zoek naar een oplossing waarbij de productie niet wordt stilgelegd. Vandaar dat ik terecht ben gekomen bij Climalife,” vertelt Noël. Dalkia, de onderaannemer voor het onderhoud van de site heeft dus de taak om samen te werken met de Climalife teams. Samen gaan ze deze uitdaging aan en zoeken ze een oplossing voor deze specifieke problematiek.

 

“Om de installatie te hergebruiken, te optimaliseren en duurzamer te maken, hebben we een curatieve reiniging aanbevolen met Thermonett, een complete vervanging van het systeem en het hervullen van het circuit met Greenway Neo om een gepaste bescherming te verkrijgen tegen winterse weersomstandigheden, maar ook rekening houden met de beperkingen van de klant,” legt Adem Oulebsir, Verantwoordelijke Key Accounts bij Climalife, uit.

 

Beroep doen op het operationele team van Climalife zorgt ervoor dat u kan genieten van de technische expertise voor een efficiënte recuperatie (ter beschikking stellen van multiboxen, recuperatiegroep, pompen, aansluitingen, flexibele leidingen...) zonder de aanpak van de operationele en administratieve beperkingen verbonden aan het beheer van afvalrecuperatie uit het oog te verliezen.

 

De operatie verliep met succes over twee dagen volgens het gedetailleerde proces dat u hiernaast kan terugvinden. 

 

 

Proces

 

 

1. Reinigen van de installatie

 

Het circuit wordt gereinigd voor de hervulling Het Dalkia team staat in voor de injectie van de Thermonett® Désembouant, die werd verdund door Climalife tot 1%. Dit niet oxiderende middel verwijdert de afzetting van metaaloxiden en de slibvorming die zich opstapelt in het circuit. Het product circuleert gedurende 4 weken in het circuit van glycolwater.

 

 

 

2. Verversen

 

Climalife komt voor het vervangen en de spoeling van het circuit.  Om de werking van de installatie niet te onderbreken, vervangen de technici het reinigingswater terwijl ze het leidingwater in het netwerk injecteren.  Er moet op worden gelet dat er tussen de snelheid van het geïnjecteerde water en die van het ververste water, steeds een druk boven 1 bar wordt behouden: “De koelgroepen mogen geen enkel drukverschil ondervinden zodat ze niet  opeens stilvallen en zich in veiligheid zetten! ” verklaart Noël T. Het reinigingswater wordt teruggewonnen in multiboxen en worden stapsgewijs geanalyseerd.  Wanneer er een vriesbescherming van 0°C en een pH-waarde van 7 wordt bereikt, is het netwerk klaar om gevult te worden met Greenway® Néo.  

 

 

3. Hervullen van de installatie

 

Voor een betere milieubenadering, stelt Climalife voor om u te richten op een energiedrager van plantaardige oorsprong, op basis van 1-3 propaandiol, en niet zozeer op een traditionele energiedrager afgeleid van petroleum, namelijk geconcentreerd Greenway® Neo. Dit product op plantaardige basis beschermt de installatie tegen vorst en corrosie. Het is bacteriostatisch en voorkomt tevens slibvorming in de circuits. Om een bescherming tot -19°C te garanderen is Greenway® Neo verdund tot 42%.

 

4. Terugwinnen en verwerken van afval

 

10 m3 van het reinigingswater wordt gerecupereerd in multiboxen en zal worden verwerkt om het oude product te verwijderen in overeenstemming met de geldende  regelgeving . De oude energiedragends worden geklasseerd als gevaarlijk afval (Frans milieuwetboek, bijlage II van artikel 541-8). Ze moeten worden teruggewonnen en vernietigd (richtlijn nr. 75-442-EEG) en het vervoer ervan moet vergezeld gaan van een « Bordereau de Suivi de Déchet « (besluit van 04/01/1985).

 

 


 

 “Wat voor mij interessant was aan uw oplossing, was dat u een vervangingsoplossing vond tijdens de werking, met een nieuwecologischproduct en vooral een product dat krachtiger is... Ook al is het product misschien duurder, het heeft een langere levensduur, dus de verhouding prijs-kwaliteit is interessant. ” Noël T., projectmanager.