De grootste natuurlijke springschans van Duitsland koelt zijn piste met Thermera R


 Commercieel


De springschans van Hochfirst, in het Zwarte Woud, is een van de belangrijkste plaatsen voor nationale en internationale skispringcompetities. De omstandigheden voor het skispringen zijn optimaal dankzij een origineel koelingsysteem.

Om ervoor te zorgen dat de plek voor skispringen in Titisee-Neustadt competitief blijft ten
opzichte van de andere plaatsen en de springomstandigheden te verbeteren, is
de Hochfi rsterschanze uitgerust met een koelsysteem voor de aanlooppiste.

De uitdaging bestaat uit het aanpassen van een koelcentrale, die eerder werd gebruikt
in een entrepot van een groothandel, aan bijzonder specifi eke eisen.
Om dit systeem zo voordelig mogelijk aan te passen moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt
worden van het bestaande productie- en bedieningsmateriaal en garanderen dat een
goede kwaliteit ijs op de piste geleverd kan worden om te voldoen aan de eisen van deze
sport van hoog niveau.

 

Met deze behoeften heeft Joachim Häfker, secretaris generaal van de skiclub van Neustadt de hulp ingeroepen van de onderneming
Heinz Moritz GmbH in Gundelfi ngen, die al 49 jaar lang installaties ontwerpt en bouwt op het gebied van koeltechnieken. De uitvoering van
het project vond plaats in samenwerking met andere regionale ondernemingen en vrijwilligers van het skischansteam. Het was ook erg
belangrijk voor de skiclub van Neustadt dat de energiedrager die in het koelsysteem werd gebruikt milieuvriendelijk is.

Voor de aanlooppiste is een individueel koeltapijt ontworpen en geïnstalleerd, bestaand uit een leiding van tweeënhalve kilometer met 6.000 kabelklemmen op 18 rijen en bevestigd op een metalen rooster. De centrale voor deze chiller bestaat uit drie dubbele Bitzer compressoren
S6J-16.2. De gebruikte pomp is van het merk ETALINE (20.000 m³/h) met een vermogen van 6.000 Watt en een stuwingshoogte
van 40 meter. De installatie heeft een volume van 1.200 liter.

De kwaliteit van het ijs is het centrale thema. Het ijs op de piste mag niet te hard of te zacht
zijn. Bovendien moet opwarming en scheuren voorkomen worden. Daarom moet absoluut
rekening worden gehouden met de dominerende weersomstandigheden. Door deze hoge eisen op het gebied van temperatuur en fysieke kenmerken, is gekozen voor de energiedrager Thermera R en de het koudemiddel R-404A. De Thermera R wordt
tussen -15 en -2 graden gekoeld door een plaatwisselaar. Om de veelvuldige variaties van de koudeproductie in verband met de wijzigende behoefte te regelen en te controleren, wordt een elektronisch reduceerventiel E CAREL E3V45ASR00 gebruikt met een automaat CAREL pCO2/IR. Alle wensen van de beheerder van de skischans worden verwezenlijkt door de ecologische warmtedrager Thermera R van Climalife, op basis van betaïne, zowel dankzij de fysieke kenmerken ervan als uit ecologisch oogpunt. Het van suikerbieten afgeleide product maakt het mogelijk om de gewenste temperatuur te bereiken voor het koudemiddel, zonder ecologisch risico en beschikt over een antivriesbescherming tot -35°C.
De installatie wordt automatisch bediend en geoptimaliseerd dankzij de Testo sensoren die
de temperaturen van de verschillende installatiezones controleren en bewaken.
Voor skiclub in Neustadt is de installatie van dit indirecte koelsysteem voor de aanlooppiste een originele ecologische oplossing, voordelig en ideaal om de omstandigheden voor skispringen op hoog niveau te verbeteren.


Bedrijf: Heinz Moritz GmbH
Activiteit: Planning, levering en
bouw van koelsystemen
Gevestigd te: Gundelfingen-Duitsland
Opgericht: 1964
Effectief: 14


Van links naar rechts
- Joachim Häfker (Secretaris generaal)
- Ernst Simon (Verantwoordelijk voor het stadion)
- Niklas Moritz (Heinz Moritz GmbH)
- Mathias Schlegel (Siteverantwoordelijke)
- Thomas Moritz (Heinz Moritz GmbH)