De marine van Toulon schakelt zijn koelsystemen om


Nationale Marine 

In juli heeft de Directie van het Commissariaat van de Marine (DCM) de reconversie van R-22 uitgevoerd op twee koelinstallaties voor de centrale keuken. Deze keuze toont het milieubewustzijn aan van de DCM.

De technische support afdeling van Climalife heeft voorgesteld om de twee installaties te vullen met R-427A (Forane FX 100) en de Suniso 3GS olie te vervangen door polyolester olie Mobil Arctic EAL 32.

De installaties bestaan uit een positieve en negatieve koelcentrale die beide dateren van 1995. De installaties zijn uitgerust met Copeland compressoren en produceren respectievelijk een koelvermogen van 117 kW en 10 kW.

 

De omschakeling ging van start met de vervanging van minerale olie door aangepaste polyolester olie. Op de aanzuiging van de compressoren werden filters geplaatst en na het herinschakelen van de installaties met R-22/Polyolester, werden R-22 en olie gerecupereerd (twee olieverversingen voor de negatieve centrale). Na de vervanging van de droogfilters en het wegnemen van de aanzuigfilters is de installatie gevuld met 360 kg R-427A en nieuwe polyolester olie. De installatie is vervolgens opnieuw afgesteld. Beide installaties zijn sinds twee maanden opnieuw in perfecte werking.


Dankzij deze positieve ervaring overweegt het Commissariaat van de Marine om in het voorjaar van 2008 andere positieve koelinstallaties op R-22 om te schakelen op R-427A (Forane FX 100).

 

Legende foto : Positieve koelcentrale met vier Copeland compressoren.

 

Auteur : S. Keller