Denk eraan om uw koelinstallaties automatisch van een etiket te voorzien !


Verordening nr. 1494/2007 van de Commissie van 17 december 2007 bepaalt het type etiket en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.


Enkele eisen op het gebied van etikettering :

- Op het etiket moet de volgende tekst staan: «Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen, de afgekorte chemische benaming van broeikasgassen, de totale hoeveelheid van broeikasgassen die de in kg uitgedrukte apparatuur bevat, de tekst "hermetisch afgesloten"», voor zover van toepassing.


- De lidstaten moeten kunnen beslissen hun eigen taal te gebruiken op die etiketten.


- Het etiket moet zo ontworpen zijn dat het duidelijk leesbaar is en vast blijft zitten.


Wij bieden u oplossingen aan op het gebied van etikettering.
Neem contact op met uw commercieel vertegenwoordiger van Climalife.