DNI (Intelligente Niveau Detector): een strategische investering voor energiebeheer


 

Wat is de Intelligente Niveau Detector (DNI)? Hoe wordt hiermee het energieverbruik gemeten en hoe kunnen thermodynamische installaties worden beheerd?

 

 

Interview door Emilie Kugener (Climalife, Corporate & Web Communication manager) met Florian Willerval (Matelex, - Application & Development Manager ) en Marion Lazzarotto (Matelex, Marketing & Business Development Manager).

 

Hoe is de DNI ontstaan?

 


M. L.: De heer Anquetil, oprichter van Matelex, heeft altijd in de koelsector gewerkt en toen de eerste F-gassenverordening van kracht werd, realiseerde hij zich dat er geen echte oplossing was voor lekdetectie, terwijl deze regelgeving een vermindering van uitstoot verplichtte. Bewust van de hoge lekkingspercentages van koelinstallaties, wou hij operators en eigenaars helpen bij het verminderen van de milieu-impact van deze installaties. Hij besloot zijn ervaring en zijn kennis van de behoeften van de betrokkenen in de koelsector in te zetten om de DNI te ontwikkelen: Le Détecteur de Niveau Intelligent (de Intelligente Niveau Detector). Met als doel de directe en indirecte emissies van broeikasgassen te verminderen, is de DNI op basis van feedback vanuit het werkveld steeds verder ontwikkeld.

 


Hoe verliep de ontwikkeling?

 

 

 

F. W.: De eerste ontwikkelingen gebeurden in 2008, in 2009 werd het systeem gepatenteerd, de eerste DNI-producten zijn in 2011 geïnstalleerd. Sindsdien werden ze steeds verbeterd, vooral op het gebied van connectiviteit zodat ze aan de webgebruikersinterface Sentinelle konden worden gekoppeld.

 

Met het doel op grotere schaal te kunnen ontwikkelen, maakt Matelex sinds oktober 2017, onder impuls van Christophe Morote (directeur Climalife activiteiten Frankrijk), deel uit van de groep Dehon. Er zijn nieuwe productiecapaciteiten opgezet om te voldoen aan de toenemende vraag in Frankrijk en andere landen. De volledige productie werd naar Frankrijk overgebracht. Vandaag is de Matelex apparatuur 100% “Made in France”.

 


Wie waren de eerste overtuigde klanten?

 

 

M. L.: Eigenaars van koelinstallaties zoals Carrefour en Auchan waren de eerste klanten. De installateurs, verantwoordelijk voor het onderhoud aan de koelinstallaties, waren eveneens vanaf het begin betrokken. Zij peilden de behoeften in het werkveld en installeerden de DNI’s, waarna ze samen met Gérald Anquetil de nieuwe functionaliteiten konden testen.

 


Hoe wordt met dit toestel de energie-efficiëntie bevorderd?

 

F. W.: De DNI wordt ingezet voor twee soorten emissies: directe emissies door lekkages, en indirecte emissies door energieverbruik. Wat energieverbruik betreft, werkt de DNI op twee manieren. Enerzijds kan met de DNI in realtime worden achterhaald hoe hoog het vloeistofniveau in het reservoir is en of de hoeveelheden voldoende zijn. Immers, we weten nu dat een te weinig gevulde installatie meer energie verbruikt. Anderzijds kan men met de twee energieverbruikmodules het elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie doen dalen. De energiemodule berekent een reële COP, waarbij rekening wordt gehouden met het verbruik van de compressor(s), maar ook met dat van de condensatorventilators, en zelfs van de pompen voor de indirecte circuits.

Met de module kan de enthalpiecyclus in realtime worden gevolgd. Met deze gegevens en met de analysetools in de Sentinelle-interface zoals de startfrequentie van de compressors, kan de DNI bij energie-afwijkingen  waarschuwen en ook inconsistente gegevens herkennen om zo de installatie-instellingen te verbeteren. Tenslotte kan de hogedrukvlottermodule de hogedruk-instructie op basis van de buitentemperatuur veranderen, zodat de snelheid van de condensatorventilators kan worden aangepast. De doelstelling: het energieverbruik van de  installatie met 15% tot 20% te verminderen. Deze module komt overigens in Frankrijk in aanmerking voor een CEE-premie (energie-efficiëntiecertificaat).

 

 

 

Welke ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten?

 

M. L.: Sinds de overname door de groep Dehon is de ontwikkeling van Matelex gericht op het voldoen aan de groeiende marktvraag, waarbij we kunnen steunen op de wereldwijde aanwezigheid van de groep. Een logische stap voor de groep Dehon, die oplossingen wil ontwikkelen om de milieu-impact van koelinstallaties te beperken. Dat gaat via het vervangen van vloeistoffen maar ook via het opsporen van lekkages en het energiebeheer van de installaties.
We blijven de DNI en zijn modules verder ontwikkelen en krijgen hierbij nuttige feedback. Een grote speler in de supermarktsector in Frankrijk heeft het aantal lekkages de afgelopen 3 jaar bijvoorbeeld met 70% verminderd door de DNI aan zijn installatiepark toe te voegen.
Naast lekdetectie bij HFC-installaties en dus besparen op het koudemiddel, richten wij ons vooral op een  omplete oplossing voor de optimalisatie van installaties. Wat bijvoorbeeld CO2 betreft zijn de kosten van het koudemiddel heel wat lager maar de bedrijfsverliezen kunnen omwille van storingen en pannes hoog oplopen.
Dankzij realtime bewaking en waarschuwingen kunnen de prestaties van de installaties worden verbeterd en storingen worden voorkomen.
Zo wordt het risico op exploitatieverlies geminimaliseerd.

 

 

 

Kunt u in een paar woorden aangeven wat het voordeel is van lekdetectie via de indirecte methode, boven de directe methode?

 

F. W.: Met de indirecte methode kunnen wij in de eerste plaats voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor installaties die hoeveelheden bevatten van 500 t eq. CO2 of meer (EU-verordening n° 517/2014 ‘F-Gas’). Met deze methode kan eveneens het aantal lekdetecties gehalveerd worden, wat een echte tijdwinst betekent, want het duurt lang om een lek op te sporen.
Wat directe detectie betreft: een lek komt vaak niet alleen en het is pas bij de volgende detectie of wanneer de productie wordt stopgezet, dat de gevolgen aan het licht komen. Met de DNI is een snelle herberekening mogelijk, waardoor voor een eventueel tweede lek kan worden gewaarschuwd.

Dankzij apparatuur die de operator waarschuwt bij een lek, zoals de DNI, kan zeer snel worden gereageerd en zijn meteen gegevens over de omvang van het lek beschikbaar, evenals de termijn waarbinnen volgens de wet moet worden ingegrepen.

 

Meer info : http://matelex.fr/fr/