Eco-efficiëntie: een duurzame en verantwoorde aanpak voor de koeltechniek


Dinsdag 19 oktober van 9u00 tot 10u00 : stelt Climalife, in samenwerking met Honeywell en ExxonMobil, een eco-efficiënte benadering voor in een webinar, speciaal voor ingenieursbureaus, installateurs en eigenaars van koelinstallaties.

 

 

 

 

De HVACR-industrie houdt zich al decennia bezig met het verminderen van de milieu-impact, een trend die sinds 2015 is toegenomen met de implementatie van de F-Gasverordening in Europa en meer recent met de ondertekening van het Kigali-amendement op internationaal niveau. Deze bewustwording is van essentieel belang, maar mag daar niet bij ophouden om aan de toekomstige behoeften te voldoen.

 

80% van de broeikasgasemissies in de EU in 2018 kwam uit de energie- en consumptiesector (bron: EAA Europa). Energie-efficiëntie is een uitdaging van vandaag en morgen; een kosteneffectieve manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het doel van dit webinar is om een eco-efficiënte benadering van duurzame en verantwoorde koeling voor te stellen. De eco-efficiëntie rekentool omvat zowel de milieu-impact (directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen) als de financiële impact (CAPEX-investeringskosten en OPEX-exploitatiekosten). 

 

Welk ontwerp voor een koelinstallatie moet worden gekozen rekening houdend met deze benadering? Deze vraag doet zich zowel voor bij bestaande installaties als bij nieuwe installaties. Onze deskundigen gaan in op elk van de parameters waarmee rekening moet worden gehouden in een investeringsproject: zoals de keuze van koudemiddelen, energiedragers en koelcompressoroliën, maar ook de geografische ligging, het ontwerp en de operationele beperkingen of voorschriften.

 

Datum en uur: 19 oktober 2021 van 9 tot 10uur.

Zich inschrijven