Een ombouw uitgevoerd bij strenge vrieskou


 


Roebroek, een landbouwbedrijf gevestigd in het kleine dorpje Uithuizen in het meest noord-oostelijke deel van Nederland, heeft zich gespecialiseerd in het telen van winterwortelen en pootaardappelen.  Deze laatsten worden in een geklimatiseerde ruimte opgeslagen om het daaropvolgende seizoen uitgeplant te worden.

Met de einddatum voor het koudemiddel R-22 in het zicht, contacteerde de eigenaar zijn installateur Pieter Wieringa, om een oplossing te vinden voor de bestaande koelinstallatie.  I
In samenwerking met Climalife, stelde de installateur een aantal oplossingen voor met R-22 vervangers.  Uiteindelijk werd gekozen voor het HFK koudemiddel Genetron R422D.

 

Het was een ijskoude winterdag, zelden gezien de afgelopen jaren, wanneer Pieter Wieringa en Climalife zich naar Uithuizen begaven om er de ombouwwerken uit te voeren. De installatie van de opslagruimte bestond uit een DWM Copeland machine van het type D4DJ4-3000-AWM/P met een koelcapaciteit van 60,8 kW , uitgerust met 2 dubbel-uitblazende verdampers van het merk Friga-Bohn met 3 ventilatoren.

 

Alvorens er werd overgegaan tot het vullen van de installatie, werden er eerst enkele aanpassingen toegebracht aan de installatie.  Zo werd ondermeer de filter in de vloeistofleiding vevangen.  Deze was aanzienlijk schoon gezien de 15 jaar dienst, maar werd toch vervangen om geen vervuiling uit het verleden in de installatie achter te laten.  Het vacumeren van de installatie werd in alle rust gedaan, waardoor het hele gezelschap zich kon gaan opwarmen in de kantine.  Na de vacumeerfaze werd Genetron R422D in de vloeistoffase in de installatie gepompt.  Dit werd aangeraden omdat het hier om een samengesteld gas ging.  77 kg van het nieuwe koudemiddel Genetron R422D  vervingen de 78 kg van het oude koudemiddel R-22.  Tenslotte werd één liter esterolie toegevoegd.

 

De klant was zeer tevreden over de werken, die zonder noemenswaardige problemen door de installateur werden uitgevoerd.   Climalife volgde de hele ombouw op de voet en kon zijn kennis en know-how omtrent het recupereren van afvalstoffen en het toepassen van nieuwe koudemiddelen delen.  Dankzij de inspanning van beide partners, hoeft de eindklant zich geen zorgen meer te maken over de beschikbaarheid van R-22 na 1 januari 2010.

 

 

 

 

Genetron R-422D

Verdamper uittredetemperatuur

 

2.5 °C

Temperatuur van de cel

 

3.5 °C

Verdampingsdruk

 

3 bar

Verdampingstemperatuur

 

-9°C/-5°C

Omgevingstemperatuur

 

4°C

Condensatie druk

 

16 bar

Condensatie temperatuur

 

36 °C

   

 

 

Auteur : John Fischer

Datum : 30 maart 2009