Een renovatie geoptimaliseerd met een oplossing die een condensor met microkanaaltechnologie van HK REFRIGERATION combineert met Performax™ LT (R-407F) van Climalife.


Voor de uitbreiding van de Leclerc supermarkt in Querqueville, werd de conceptie en de koelinstallatie van het renovatieproject aan de onderneming Gouville Froid SAS, toevertrouwd.

 

Deze in 1980 door J.M. Gouville opgerichte en steeds groeiende onderneming biedt haar klanten een hoogwaardige lokale dienstverlening. De onderneming met 4 locaties in Normandië, wordt nu geleid door Stéphane Gouville en heeft 56 technici in dienst.

 

Tijdens de voorbereiding van het project werd al snel duidelijk dat de koude-installatie op korte termijn verboden zou zijn vanwege het gebruik van R-22, R-502 en R-404A. In het kader van de winkeluitbreiding, besloten de bij het project betrokken partijen de installatie te vernieuwen.

 

 

De heer Daboudet, verantwoordelijke werkzaamheden bij Gouville SAS, wil zijn klanten relevante technische en kostenbesparende, milieuvriendelijke oplossingen bieden om op de in het verschiet liggende wetswijzigingen te anticiperen. Daarom stelt hij PerformaxTM LT van Climalife voor, een product waar hij al via collega's over heeft gehoord. PerformaxTM LT wordt gebruikt in een condensor met microkanaaltechnologie die de totaalkosten van de uitrustingen vermindert.


De eindgebruiker had ook al over de prestatie van de R-407F gehoord. In de huidige context van herziening van de F-gassen verordening, is het GWP van de PerformaxTM LT (1824) een belangrijk argument vergeleken met de R-404A (GWP 3922). De R-407F wordt dus het enige koudemiddel voor positieve en negatieve koude van de installatie.


Een beheerste toepassing!

De huidige nog steeds in bedrijf zijnde installatie wordt dus uit het technisch lokaal verwijderd om de nieuwe eenheid te installeren en in gebruik te nemen, zonder hiervoor de winkel te sluiten. De werkzaamheden vinden plaats van januari tot juni 2013 en de installatie telt 3 centrales.

Na de in bedrijf zijnde installatie naar buiten te hebben verplaatst, installeren Jérôme Daboudet en zijn 6 technici eerst de uitrustingen van de koelcellen met negatieve koude.       
De negatieve centrale van HK REFRIGERATION type MOPSH 4N 6HE-28 omvat 4  toegankelijke hermetische zuigcompressors BITZER 6HE28Y. Ze is berekend voor een koelvermogen van 50,4 kW bij een toerental (-36 / 42°C).

Deze centrale koelt alle negatieve posten (koelcellen en dichte verkoopmeubels). De vitrines worden één voor één in gebruik genomen zodat de winkel niet gesloten hoeft te worden.

De andere twee centrales worden gebruikt voor positieve koude. Het eerste type MOPSH 5P 6GE-34Y is berekend voor een vermogen van 344 kW bij een toerental (-10 / 42°C). Ze bestaat uit 5 toegankelijke hermetische zuigcompressors BITZER 6GE34Y en koelt koelmeubels met positieve temperaturen.

 

De tweede positieve centrale van het type MOPSH 4P 4FE-28 omvat 4 toegankelijke hermetische zuigcompressors BITZER 4FE28Y 4FE28Y en is ontworpen voor een vermogen van 222 kW bij een toerental (-10 à 42°C). Deze centrale koelt de koelcellen en de koudegangen. Deze centrale is tevens voorzien van een warmtewisselaar tegen oververhitting om een boiler van 2000 liter, te bevoorraden.

De installatie is uitgerust met een condensor met microkanaaltechnologie van het merk HK REFRIGERATION met 3 onafhankelijke circuits. Deze door de Lennox groep veel in airconditioningtoepassingen gebruikte technologie, biedt modulair ontworpen condensors met batterijen met microkanalen in W-vorm. Dankzij de aluminium batterijen worden installaties compacter en lichter met een hoge prestatiedichtheid wat aan het steeds groter wordende probleem van de plaatsinname, beantwoordt.

 

Een ander voordeel van deze technologie is dat microkanalen, in tegenstelling tot de klassieke lamellenbatterij, de hoeveelheid  koudemiddel in de installatie beduidend terugbrengt met ong. 125 kg. Dit betekent een verlaging van 20% op de totale vulling van de koelinstallatie. In combinatie met de R-407F, koudemiddel met een lager GWP dan de R-404A, vermindert de exploitant zijn koolstofvoetafdruk gelieerd aan de directe uitstoot van broeikasgassen, met meer dan 140 ton CO2-equivalent per jaar.

 

Bovendien zorgt het prestatieniveau dat wordt bereikt met de microkanaaltechnologie in combinatie met het gebruik van EG-motoren ervoor dat er minder energie wordt verbruikt dan met de traditionele lamellenbatterijen, waardoor de koolstofvoetafdruk gelieerd aan de indirecte uitstoot van broeikasgassen van de exploitant, tot het uiterste wordt teruggebracht.

 

Deze condensor van HK REFRIGERATION (MXW EC1 8P18) is ontworpen voor gebruik met PerformaxTM LT en heeft 3 onafhankelijke circuits. De uitstoot van de 3 compressiecentrales wordt zo op autonome wijze geregeld.

Daarom wordt slechts één enkele condensor op het dak geplaatst voor de werking van de koelinstallatie, waardoor de installatietijd wordt verkort.

De combinatie van deze technologie met PerformaxTM LT maakt een bredere milieubenadering mogelijk door de hoeveelheid vloeistof in de installatie te beperken en aldus de koolstofvoetafdruk te verminderen en het energieverbruik te verlagen. Bovendien legt Climalife de nadruk op het feit dat PerformaxTM LT gemakkelijker is te detecteren dan de R-404A, waardoor het jaarlijkse lekpercentage wordt teruggebracht. Het levert dus veel voordelen op voor de eindgebruiker.

De uitdaging is aangegaan en de doelstellingen zijn bereikt: de installatie is volledig in gebruik genomen zonder sluiting van de winkel. De heer Daboudet, verantwoordelijke van de werkzaamheden, en de heer Henry, directeur van de supermarkt, zijn tevreden over deze betrouwbare en rendabele technologische combinatie.

 

Werkingsoverzicht:

 

 

Eenheid

Meting

Berekening

Positieve centrale n°2

Negatieve centrale

Koudemiddel Performax™ LT

 

 

 

 

 

Datum

 

 

 

15/05/2013

15/05/2013

Verdampingsdruk

Bar

X

 

2,68

0,55

Verdampingstemperatuur

°C

 

X

-10

-31

Aanzuigtemperatuur compressor

°C

X

 

-6,2

1,3

Condensatiedruk

Bar

X

 

18,72

10,62

Condensatietemperatuur °C

°C

 

X

45

25

Stuwingstemperatuur

°C

X

 

90,3

100

Temperatuur ingang reduceerventiel

°C

X

 

39,8

20,4

CP1 BITZER

 

 

 

4 FE 28Y 40P

6 HE 28Y 40P

Opgenomen vermogen van compressor

KVA

 

X

21,40

11,53

Koelvermogen van de compressor

kW

 

X

53,5

26,8

Uitstootvemogen van de compressor

kW

 

X

74,9

38,3

COP koeling

 

 

X

2,5

2,33

Koudemiddelvulling KG

Kg

X

 

250

200

Buitentemperaturen

°C

X

 

11

9

 

Temperatuur van de posten - negatieve installatie:

-24°C/-26°C voor dichte verticale koelmeubels

-21°C voor de cellen

 

Temperatuur van de posten - positieve installatie:

+4°C voor open verticale koelmeubels

+2°C voor de cellen

 

NB:

Er waren nog geen werkingsoverzichten van centrale nr.1 mogelijk op het moment van de werkzaamheden on site omdat ze nog niet op de koelmeubels waren aangesloten.

De werkingsoverzichten van centrale nr.2 zijn opgesteld na ingebruikname van de gangen;

De gegevens van de negatieve centrale worden opgesteld bij stationair toerental met één enkele in gebruik zijnde compressor.