Een sector op het goede spoor: De F-Gas verordening werkt!


Europa zet de koers voor de toekomst van HFK's: in de komende maanden, zal de Europese Commissie beoordelen of de F-Gas verordening van kracht is bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen of dat er meer drastische maatregelen nodig zijn.

In werking getreden in 2007, de F-Gas verordening 842/2006 heeft nauwelijks de tijd gehad om haar werkelijke potentieel te tonen. Toch zal de Europese Commissie uiterlijk medio 2011 een verslag presenteren dat de basis zal vormen voor een eventuele herziening van de wetgeving. Tot die tijd zal worden nagegaan of de verordening volledig is geïmplementeerd in alle lidstaten en zal aansluitend bewijs worden verzameld over de impact van de uitstoot van broeikasgassen. Zelfs al is dit in dit vroege stadium een moeilijke taak, de tekenen zijn bemoedigend.