Een systeem met directe expansie op R-455A (Solstice® L40X) voor de site van ORTOLAN (SA)


 

Het bedrijf Ortolan is gespecialiseerd in de groothandelssector en heeft drie magazijnen in de omgeving van Marmande (Fr) . Het bedrijf krijgt fruit en groente aangeleverd door lokale producenten, die het vervolgens over de hele wereld verzendt.

Appels, kiwi’s en peren zijn het beste houdbaar. Uit dien hoofde beschikt Ortolan over een specifiek magazijn voor langdurige opslag. Dit is ingericht met 6 koelcellen voor elk 300 ton, die vorig jaar zijn omgebouwd naar R-407F gezien de problematiek rond R-404A.

Het verpakkingsmagazijn is uitgerust met doorgangsruimtes voor ander fruit zoals aardbeien, meloenen en tomaten. Een aantal bewaarruimtes met gecontroleerde atmosfeer worden aangestuurd door een installatie met R-422D die binnenkort wordt omgebouwd.

In een magazijn voor kortdurige opslag wordt de nieuwe installatie met R-455A gebouwd door Quercy Réfrigération. Dit is een magazijn voor gesorteerde appels. Deze worden gesorteerd op kleur, afwijkingen, diameter en vervolgens gescand om te controleren dat ze binnenin niet ziek zijn. Dan worden ze een of twee weken opgeslagen in twee cellen van elk 1000 m3 bij een temperatuur van 1 °C, voordat ze worden vervoerd naar de verpakking- en expeditiesite van Ortolan.

In eerste instantie was een nieuwe centrale met R-407F voorzien om te voldoen aan de reglementaire eisen. De commercialisering van het koelgas R-455A (Solstice® L40X) bleek echter bijzonder interessant door zijn GWP dat lager is dan 150. De installateur Benoît Duparc onderzocht samen met Honeywell en Climalife de thermodynamische eigenschappen en de investeringskosten. Het resultaat van het onderzoek toont aan dat R-455A perfect geschikt is voor deze toepassing bij een functioneringstemperatuur tussen -5 °C en +45 °C en dat de kosten vergelijkbaar zijn met R-407F.

Het project werd vervolgens in de zomer uitgevoerd. Froid Pecomark ontwierp een centrale die bestaat uit twee zuigercompressoren van het merk Bitzer met snelheidsvariatie tot 70 Hz. De plaatsing van de elektronische reduceerventielen en automaten van Carel is eenvoudig omdat de fabrikant de R-455A  al geïntegreerd heeft, benadrukt de installateur. Er werd 110 kg koelvloeistof gebruikt. Tijdens de ingebruikstelling worden de referentietemperaturen ondanks een hoge buitentemperatuur (36 °C) zeer snel bereikt.

Quercy Réfrigération heeft rekening gehouden met de verschuiving van de koelvloeistof voor het instellen van de ontdooifuncties en zes maanden na de operatie valt er op dit gebied geen enkel probleem te melden. Benoît Duparc: “Dankzij deze innovatieve en geslaagde implementering zullen wij kunnen voldoen aan vele verwachtingen en kunnen wij de toekomst sereen tegemoet zien.