Energie-efficiëntie: een absolute prioriteit in Brussel


Eind mei werden twee conferenties over energie-efficiëntie gehouden in Brussel, die aantonen dat dit een cruciaal middel is om het primaire energieverbruik en de Europese afhankelijkheid van energie-import te beperken.


Commissaris Oettinger benadrukte het belang van een gemeenschappelijk energiebeleid van de lidstaten van de EU en verdedigde maatregelen als de richtlijn eco-ontwerp, die de beperking van het primaire energieverbruik beoogt via het gebruik van doeltreffende producten. Voor de sector koeling en airconditioning speelt energie-efficiëntie een grote rol en biedt een enorm economisch potentieel.

 

Een voorbeeld: 80% van de energie in gebouwen wordt door verwarming en airconditioning verbruikt. De richtlijn over energie-efficiëntie van gebouwen houdt hier al rekening mee en wordt in 2015 herzien. In het kader van het eco-ontwerp ontwikkelt de Europese Commissie momenteel minimumeisen voor waterkoelers, VRF en condensatiegroepen.

 

Refripro news