Er wordt al gewerkt aan de koudemiddelen van de toekomst


Honeywell ontwikkelt zijn 4e generatie koudemiddelen met laag broeikaseffect

Yves Desuter, Senior Account & Marketing Manager Koelstoffen Europe, neemt ons mee door de onderzoeks- en ontwikkelingsfasen van deze koudemiddelen van de toekomst:

"In antwoord op de EU-wetgeving die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (MAC-richtlijn en F-Gas verordening), heeft Honeywell verschillende 4e generatie gassen ontwikkeld: Hydrofluorolefines (HFO).
Onze eerste ontwikkelingen hadden tot doel een vervanging te vinden voor de R0134 die in de auto-industrie wordt gebruikt: het ging om HFO-1234yf. De R-134a werd ook gebruikt als expansiestof voor isolatieproducten en in bepaalde aïrosolen, hij wordt vervangen door de HFO-1234ze.
Deze twee gassen hebben een GWP (Global Warming Potential) van respectievelijk 4 en 6. In overeenstemming met de regelgeving, dragen ze ook bij aan het verhogen van de energetische effi ciëntie van de installaties waarin ze gebruikt worden.

  • De HFO-1234yf en de HFO-1234ez kunnen direct als vervanging voor de R-134a dienen bij de betreffende toepassingen.
  • De HFO-1234yf wordt al jaren in de auto-industrie getest. Airconditioningsystemen kunnen er in elk klimaat mee functioneren en het is erkend als de best aangepaste en veiligste oplossing door de SAE - Society of Automotive Engineers.
  • De HFO-1234ze, door Honeywell sinds 2007 op de markt sinds gebracht, biedt vergelijkbare chemische eigenschappen (als de R-134a) waarbij schuim van enkelvoudige samenstelling zijn fl exibele en solide eigenschappen behoudt.

Met formules van HFO-1234yf en HFO-1234ze zien we mogelijkheden de R-134a ook in andere toepassingen te vervangen, zoals in commerciële en industriële koelsystemen. Honeywell werkt op dit moment aan de ontwikkeling en uitbreiding van het HFO-assortiment om in de behoeften van koelings- en airconditioningprofessionals te voorzien. Climalife is onze belangrijkste partner in meerdere Europese landen en wordt daarom regelmatig op de hoogte gehouden van de vooruitgang van ons onderzoek naar de 4e generatie koudemiddelen. Het bedrijf zal in de toekomst ons belangrijkste contactpunt zijn om de verschillende Europese takken van industrie te bedienen, die zich bewust bezighouden met het milieu, de energetische effi ciëntie en een zo goed mogelijk rendement."

 

Datum : September 2009

Auteur : Yves Desuter