Ethylchloride

Ethylchloride (C2H5Cl), ook bekend als monochloorethaan, is een vluchtig, laagtoxisch en licht ontvlambaar gas. Het is ook bekend als monografische referentie R 160.

Het wordt gebruikt als:
- Verdovingsmiddel
- Koelmiddel
- Oplosmiddel

Product Verpakking

Ethylchloride
Cilinder 26 l +

Ethylchloride
Cilinder 88 l +

Ethylchloride
Vat 217 l +

Ethylchloride
Container 930 l +

Ethylchloride
Bulk 20 t +