Europees amendement inzake uitfasering HFK's


De EU heeft een wijziging van het Protocol van Montreal voor de geleidelijke terugdringing van HFK's, voorgelegd. Deze stemt overeen met de geest van wijzigingen die reeds eerder werden voorgesteld door de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Micronesië. Het is echter ambitieuzer, omdat het HFK's in ontwikkelde landen drastisch wil beperken volgens een uitfasering vergelijkbaar met de uitfasering vastgelegd in de Europese regelgeving inzake gefluoreerde gassen.

Voor ontwikkelingslanden stelt de EU een nieuwe aanpak voor, die er voor zorgt dat de groei van het HFK-gebruik terug gedrongen wordt, gevolgd door een overeenkomst voor de onderhandeling over de stappen van een uitfasering tot 2020.

Volgens de EU bedraagt de totale vermindering in alle landen, 127 gigaton CO2-equivalent voor een periode van 40 jaar.

Het voorstel tot wijziging van de EU wordt bestudeerd tijdens de volgende bijeenkomst van de Partijen (OEWG) in Parijs (juli) en Dubai (november). www.eia-international.org