Europees Reglement 2037/2000


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Europe, Italië
  • Type : Reglement


Het Europees reglement N° 2037/2000 van 29 Juni 2000 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie van 29 september 2000 en is van kracht sinds 1 oktober 2000.

 


1. Voor CFK's is de verkoop verboden vanaf 1 oktober 2000. Het gebruik in onderhoud is verboden met ingang van 31/12/00 (dit wil niet zeggen dat de ontmanteling van de installaties verplicht is).

2. Voor HCFK's:
Verbod om nieuwe HCFK's in koel- en klimaatregelingsystemen in te brengen, met twee uitzonderingen:
- verbod met ingang van 1 juli 2002 voor vaste klimaatregelingsystemen met een koelvermogen van minder dan 100 kW
- verbod met ingang van 1 januari 2004 voor omkeerbare klimaatregelingsystemen en warmtepompen

3. Verbod om nieuwe HCFK's te gebruiken in onderhoud met ingang van 1 januari 2010 en een algemeen gebruiksverbod op HCFK's met ingang van 1 januari 2015 (dit betekent dus dat tussen 2010 en 2015 enkel gerecycleerde HCFK's toegelaten zijn).

4. De recuperatie is verplicht in alle systemen voor koeling en klimaatregeling met ingang van 1 oktober 2000, met uitstel voor huishoudelijke koeltoestellen tot 31 december 2001.

5. Wegwerpverpakkingen zijn verboden voor HCFK's, behoudens voor essentiële toepassingen.

6. De jaarlijkse lekcontrole in vaste apparatuur met meer dan 3 kg koelvloeistof is verplicht.

 

Europese Verordening 2037/2000 downloaden (PDF - 190 Ko)

 

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie van 29 september 2000