Europese Richtlijn 2002/ 96 / EG


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Europe, Italië
  • Type : Directieve
AEEA - Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Electronische Apparatuur

De Europese Richtlijn AEEA bepaalt het wettelijk kader en de objectieven voor de verwerking van afvalstoffen van elektrische en electronische apparatuur.  Deze richtlijn werd van kracht op 13 februari 2003.

De doelstelling van deze richtlijn is ondermeer het verminderen van de giftigheid en de hoeveelheid afval door het promoten van hergebruik, recyclage en heropwaardering van deze apparatuur.

Deze richtlijn richt zich tevens tot koeltechnische sector vanwege de kleine en grotere huishoudapparatuur.

 

In België werd deze richtlijn bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2004. 

 

Download de Europese Richtlijn 2002 / 96 / EG