Europese Richtlijn 2005 / 90 / EG


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Europe
  • Type : Directieve
Met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (c/m/r).

De Europese Richtlijn 2005 / 90 / EG werd gepubliceerd in het publicatieblad van het Europees Parlement op 18/01/2006 en is in werking getreden op 24/08/2008.

Deze richtlijn behandelt de beperking van het op de markt brengen en het gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voorplanting zijn ingedeeld - c/m/r).

De maatregelen die uit deze richtlijn voortvloeien maken deel uit van een Europees aktieplan in het kader van een Europees Programma ter bescherming van de volksgezondheid.

Ook de sector van koeling en airconditioning wordt door deze richtlijn getroffen, met name bij het gebruik van soldeermiddelen met cadmium.

In België werd deze richtlijn bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 26 april 2007.

 

 

Download de Europese Richtlijn 2005 / 90 / EG