Europese Verordening N°842/2006 en Europese Directieve 2006/40


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Europe
  • Type : Reglement

De Europese verordening inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en de richtlijn betreffende emissies HFK's in klimaatregelingapparatuur in motorvoertuigen van 17 mei 2006 zijn verschenen in het publicatieblad van de Europese Unie op 14 juni 2006.

Deze bevatten verschillende ontwerpen, met twee grote maatregelen:

- de insluiting van stationaire koel- en klimaatregelingapparatuur (artikel 3 van de verordening)
- het gebruiksverbod op termijn van HFK's met een GWP > 150 in klimaatregeling voor voertuigen (artikel 5 van de richtlijn).

De maatregelen van de verordening gelden vanaf 4 juli 2007.

 

Europese Verordening N° 842/2006 downloaden (PDF - 107 Ko)

Europese Richtlijn 2006/40 downloaden (PDF - 91 Ko) 

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie van 14 juni 2006