Evolutie van de F-Gaz: geef uw mening voor 19 december 2011!


De Europese Commissie heeft kort geleden haar rapport gepubliceerd over de revisieprojecten van de F-Gaz en geeft iedereen de mogelijkheid om zijn mening te geven door een online enquête te beantwoorden over zijn wensen of meningen ten aanzien van de herziening van deze regelgeving.


Het preliminaire rapport van de commissie ( document alleen in de Engelse taal ) geeft aan dat de toepassing van de regelgeving niet altijd doeltreffend of compleet is in de verschillende landen en toepassingtypes en overweegt verschillende opties voor een evolutie van de regelgeving.

Internationale discussies zijn van plan een internationale ‘phase down' op te leggen van de HFK (stapsgewijze vermindering van de hoeveelheden die op de markt gebracht worden in CO2 equivalent tot 10-15% van de huidige hoeveelheden, voor 2040 of 2050) in het kader van het protocol van Montreal.

Een optie zou zijn dat Europa vooruitloopt op dit eventuele akkoord en op Europees niveau een dergelijke ‘phase down' en andere maatregelen oplegt, die kunnen bestaan uit een versterking van de verplichting aangaande de insluiting of de certificering van het personeel of een verbod op het gebruik in bepaalde toepassingen en/of vele andere mogelijkheden.

Het is dus bijzonder belangrijk dat iedereen zijn mening geeft over de juistheid van bepaalde maatregelen en de voor- of nadelen van de eventuele toekomstige beslissingen.


Elke particulier of onderneming die dit wenst kan de vragenlijst beantwoorden, u hebt hier slechts een tiental minuten voor nodig.

 

De AFCE die binnenkort antwoord zal geven op deze vragenlijst nodigt alle spelers uit de koude- en airconditioningsector om dit ook te doen. U kunt het antwoord van de AFCE en hun argumenten raadplegen.
De inzet is het overleven van de momenteel in de sectoren koude en airconditioning gebruikte technologieën en vloeistoffen. Alle wijzigingen die plaats zullen vinden moeten onze spelers de tijd geven om zich aan te passen, elke te snelle of plotselinge beslissing zou gevolgen hebben die tegengesteld zijn aan de resultaten die verwacht worden door de milieuactivisten, die de opheffing van het gebruik van HFK's op zo kort mogelijke termijn wensen, zonder werkelijk rekening te houden met de behoeften van onze moderne samenleving (gezondheid, comfort, koudeketen...).

De antwoorden op de enquête moeten online uiterlijk op 19 december 2011 worden ingediend, de sluitingsdatum van de raadpleging.

Bron: www.afce.asso.fr