Koudedragers


Ik wil geconcentreerde koudedrager kopen en deze zelf verdunnen.

Wij raden u aan om behandeld (gedemineraliseerd) water te gebruiken om de introductie van schadelijke elementen (chloor, sulfaat, carbonaat,...) om de roestvorming tebeperken. Alle genormaliseerde corrosie testen worden uitgevoerd met een concentratie van 33% in
antivriesvolume. Onder een dergelijke concentratie is de hoeveelheid corrosie inhibitoren in het circuit laag en is de bescherming tegen
roest misschien niet doeltreffend. Daarom raden wij onafhankelijk van de bescherming tegen vorst om een minimale concentratie van 33% antivries te gebruiken. Deze concentratie geeft, afhankelijk van het type koudedrager ,een vriespunt van -12°C tot -18°C.
13 feb. 2019

Het dossier bekijken

Ik heb de koudedrager zelf verdund en het gemeten vriespunt is -17°C terwijl dit -20°C zou moeten zijn.

U hebt ongetwijfeld de hoeveelheid koudedrager gemeten op basis van de theoretische inhoud van uw installatie. Onze ervaring toont aan dat op installaties met een groot volume, vanaf 5/6 m3 de theoretische berekening van het volume van de installatie is ongeveer ongeveer minder dan 10% van het reële volume.
13 feb. 2013

Het dossier bekijken

Het glycolwater, dat ik heb samengesteld of gebruiksklaar heb ontvangen, beschermde een jaar geleden tegen -22°C en nu nog maar tegen -18°C.

 De glycol die gebruikt wordt voor de productie van antivries verdwijnt niet met de tijd. De enige mogelijke chemische verklaring is dat water in het circuit is toegevoegd.

 

13 feb. 2013

Het dossier bekijken

Mijn koude-installatie functioneert slecht, na een paar uur daalt het rendement.

Er zijn twee mogelijkheden:

- de vriestemperatuur van het glycolwater ligt te dicht bij de verdampingstemperatuur. Als het glycolwater zijn vriestemperatuur nadert, stijgt de viscositeit aanzienlijk en houden «lagen» glycolwater op met circuleren. De uitwisseling daalt en het glycolwater bevriest langzaam in
de wisselaar. Het vriespunt van glycolwater moet minstens vijf graden lager liggen dan de laagste temperatuur die in de wisselaar bereikt
zou kunnen worden.

- er is veel slib in het circuit aanwezig. Dit slib hoopt zich op de plekken op die het koudste zijn en waar het belastingverlies het hoogste is, dus gewoonlijk in de wisselaar. De enige mogelijke oplossingen zijn het aftappen en reinigen van de installatie of een fi lter monteren op een by-pass om het slib te elimineren. »
13 feb. 2013

Het dossier bekijken

Ik wil mijn installatie reinigen met water voordat ik hem met antivries vul.

 Als u water in uw installatie invoert en deze voornamelijk van staal is, zal uw installatie oppervlakkig roesten als u de installatie reinigt. Het glycolwater weekt de roest vervolgens los en slib wordt gevormd. De hoeveelheid roest is proportioneel aan de afmeting van de installatie. Als u met water reinigt, moet de tijd tussen het aftappen van het water en het vullen met glycolwater zo kort mogelijk zijn. Als u verplicht
bent om het water meerdere dagen in de installatie te laten staan of de installatie aan de lucht te laten staan na het reinigen, moet u een
filter monteren op een by-pass om de roest op te vangen die door het glycolwater wordt losgemaakt.

 

13 feb. 2013

Het dossier bekijken