Gebruikservaring van de coöperatie CRVC, producent van Castelnau champagne, met hun installatie op R-448A


Dde overstap naar een milieuvriendelijke vloeistof in de ontgistingsbak heeft de installatie van een nieuwe koudeproductiegroep tot gevolg.

 

Omwille van ecologische overwegingen analyseerde de kwaliteitsdienst van de regionale wijncoöperatie CRVC ook in 2015 zorgvuldig alle processen om substanties met een milieu-impact te vervangen. Naast bijvoorbeeld de herziening van de oplosmiddelen voor inkjetprinters, was een belangrijke investering voorzien voor de vervanging van pekel, de warmte­drager die werd gebruikt in het ontgistingsbad van de coöperatie.


Pekel vervangen door Green Ice®

Le Het ontgistingsproces is specifiek en essentieel bij de productie van champagne. Het bestaat uit het verwijderen van het bezinksel dat na het klaren in de hals van de fles is gezakt. In de coöperatie worden 8000 flessen per uur ontgist.
Na rijp beraad koos de CRVC voor de bevriezing van de flessenhalzen voor Green Ice®, een produkt dat wordt ontwikkeld door het bedrijf Champagel. Het betreft een 100% plantaardige oplossing op basis van Propaandial 1.3 en corrosieremmers. Nadat Green Ice® was geïnstalleerd, "had de warmtewisselaar van de koelinrichting met R-404A onvoldoende spanning om de lage temperaturen te bereiken die wel met pekel werden bereikt" verklaart François Royer, hoofd veiligheid en algemene diensten bij CRVC.


R-448A wordt overwogen vanwege de efficiënte warmte-uitwisseling

GAYET, een bedrijf dat al ruim 40 jaar regionaal leider is op het gebied van airconditioning, bood twee alternatieven aan om het gebrek aan koude­productiecapaciteit aan te pakken. De eerste oplossing met CO2 werd voorname­lijk afgewezen om budgettaire redenen maar ook om veiligheidsredenen en omdat er nog geen gebruikservaring voorhanden is. "Ons systeem staat midden in het bedrijf, waar werknemers aanwezig zijn. Wij zijn niet tegen deze technologie in een ruimte buiten, maar bij ons staat veiligheid voorop", bena­drukt François Royer.

De tweede oplossing was een koelcentrale, ontwor­pen door de Duitse fabrikant TEKO omwille van hun knowhow in een industriële omgeving. Het systeem is uitgerust met een Bitzer schroefcompressor en een hogedrukvlotter voor een optimaal energie­verbruik. Het koudemiddel Solstice® N40 (R-448A) werd gekozen om zijn prestatie bij lage tempera­tuur en om de lage GWP. "De ontgistingsbak staat centraal in het productieproces van champagne. Het is belangrijk om over betrouwbare apparatuur te kunnen beschikken. Met R-448A hebben we een beheerste en veilige technologie die is aange­past aan de nieuwe regelgeving", benadrukt Pierre Denault, hoofd onderhoudsdienst bij Gayet. Het koudemiddel wordt nu al bijna twee jaar en tot ieders tevredenheid gebruikt. "Wij zijn productie­ver geworden en de geïnstalleerde koelmachine verbruikt minder energie dan voorheen", aldus François Royer.
De oplossing CRVC: Coopérative Régionale des Vins de Champagne - regionale coöperatie van wijnen uit de Champagnestreek

CRCV werd opgericht in 1962 en biedt de leden een breed scala aan diensten aan derden (loonveredeling): van de wijnstok tot het verzenden van aangeklede flessen. Het merk Castelnau is sinds 2003 het vlaggenschip van de coöperatie.

De in het centrum van Reims gevestigde CRVC heeft in de afgelopen jaren voortdurend geïnvesteerd. Het heeft momenteel een tankcapaciteit van 123.000 hectoliter en in de kelder kunnen 29 miljoen flessen worden opgeslagen. De coöperatie heeft 83 werknemers in dienst en draaide in 2016 een omzet van 51 miljoen euro. Dankzij de IFS/BRC-certificering kan de kwaliteit van de producten die in Europa worden gedistribueerd worden gegarandeerd en een maximumniveau aan voedselveiligheid worden gewaarborgd, om de consument te beschermen en aan diens eisen tegemoet te komen.