Genetron® Performax™ LT: eindelijk dé oplossing om de energierekening te verminderen!Genetron® PerformaxTM LT vervangt R-404A in nieuwe en bestaande installaties. Het verbetert de energetische doeltreffendheid van het systeem, zodat de energieconsumptie en de globale invloed op het milieu verminderd worden.


Sinds 6 maanden maakt een nieuw product op de koelingmarkt het mogelijk om uw energierekening en daarmee uw koolstofvoetafdruk te verminderen. Dit product is afkomstig van de R&D van Honeywell. Het is een combinatie van HFK's voor installaties voor lage en gemiddelde koeltemperaturen voor de handel.

Genetron® PerformaxTM LT is namelijk het koudemiddel met het laagste globale verwarmingspotentieel die het meest efficiënt is voor nieuwe supermarktinstallaties, omdat hij een hogere energetische doeltreffendheid heeft dan andere HFK's. Dankzij een hogere capaciteit en een grotere doeltreffendheid dan R404A, vormt hij het beste alternatief voor R404A op lage en gemiddelde temperatuur voor toepassingen in supermarkten.
De conversie van de bestaande R-404A supermarktsystemen naar Genetron® PerformaxTM LT zal een aanzienlijke vermindering van hun koolstofvoetafdruk en elektriciteitconsumptie tot gevolg hebben. Bovendien kan de directe CO2 uitstoot met meer dan 50% beperkt worden.

Dit product dat wordt verkocht door Climalife, leverancier van innoverende en duurzame oplossingen voor temperatuursystemen, biedt ook interessante kenmerken als optie voor de vervanging van R-22.

Genetron® PerformaxTM LT is een koudemiddel van klasse A1, wat betekent dat hij licht giftig en niet brandbaar is. Hij is beschikbaar van kleine verpakkingen tot containers.

Performax LT is dus momenteel de beste milieucombinatie:
- een betere koudeproductie in verhouding tot R-404A
- een beter energierendement van de installaties
- een zwakker milieueffect dankzij een GWP van 1824 (ter vergelijking, het GWP van R-404A is 3922)
- het is niet nodig om onderdelen van de installatie te vervangen bij de inwerkingstelling, behalve een aantal expansieonderdelen.