Regeneratie HCFK’s/HFK’s

Regeneratie van gerecupereerde koelstoffen: Behandeling op aanvraag van gerecupereerd product (voor hoeveelheden groter dan 300 kg) met als doel een product te regenereren met dezelfde kwailteit als een nieuw product.

Na regeneratie wordt het product verpakt en ter beschikking gesteld aan de klant of opgeslagen op onze industriële locaties (opslagcontract). Aanbod onder voorbehoud van voorwaarden.

Regeneratie van teruggewonnen HCFK's en HFK's is mogelijk mits de resultaten bekend zijn  van de samenstellingsanalyse uitgevoerd op het monster dat de klant ter beschikking stelde. (staalflesjes).

Voor meer informatie over de cyclus van gerecupereerde koelmiddelen na regeneratie, klik hier.

Recuperatie en verwerking van afvalstoffen

1 producten en diensten komen overeen met uw keuze

Regeneratie HCFK's / HFK's

Regeneratie van gerecupereerde koudemiddelen : het op aanvraag opwerken van het teruggewonnen product (voor hoeveelheden vanaf 1.000 kg). Het product blijft eigendom van de klant en wordt geregenereerd om prestaties te leveren die gelijkwaardig zijn aan die van het nieuw product.

Het regenereren van teruggewonnen HCFK's of HFK's is mogelijk afhankelijk van de analyseresultaten van de samenstelling die bij ontvangst van het analysesample wordt uitgevoerd.

 Klik hier voor meer informatie over de regeneratie van koudemiddelen.

Bekijk het product