Warmtedragers Greenway® Neo Heat Pump N gebruiksklaar

Greenway® Neo Heat Pump N is een gebruiksklare energiedrager op basis van plantaardige stoffen (1,3-propaandiol) en corrosie-inhibitoren, meer specifiek geschikt voor geothermische (sensorencircuits) en aerothermische lucht/water-warmtepompen.

 

Greenway® Neo Heat Pump N beschermt tegen bevriezing en de vorming van slib in de circuits.

De gebruikte grondstof van plantaardige oorsprong 1,3-propaandiol verkleint sterk de kans op bodem- en luchtverontreiniging bij lekkage.

 

Het bevat geen biocide, geen volatiele organische stoffen en geen Borax (additief geclassificeerd als giftig volgens de 30e Europese ATP). De anti-corrosieformule H-OAT (geneutraliseerde carboxylzuren) bevat geen nitriet en geen amine.

 

De formule bevat een bitterstof volgens het Franse decreet van 14 januari 2019 met betrekking tot de voorwaarden voor het op de markt brengen van producten in installaties die worden gebruikt voor de thermische behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

Product Verpakking

9358

Greenway® Neo Heat Pump N -18°C
Vat 210 l +

9359

Greenway® Neo Heat Pump N -18°C
Vat 210 l +

9182

Greenway® Neo Heat Pump N -20°C
Bidon 20 l +

9183

Greenway® Neo Heat Pump N -20°C
Vat 210 l +

9180

Greenway® Neo Heat Pump N -25°C
Bidon 20 l +

9181

Greenway® Neo Heat Pump N -25°C
Vat 210 l +

Duonett® D7

DUONETT® D7 is een vloeibare ontkalker voor industrieel gebruik, ontworpen voor het oplossen van kalkaanslag en het verwijderen van slib en roestafzettingen in watervoerende installaties.

 

Het kan worden gebruikt in warmtewisselaars (condensors, waterverdamper), boilers, watercircuits en leidingen, en ook in koeltorens.

Bekijk het product


Reiniger N

Reinigt circuits na een korstvrije verontreiniging of besmetting of koudemiddelcircuits met het zicht op een doorstroming van een energiedrager.

Bekijk het product