Herziening F-gassen verordening: een eerste stap


Op 7 november jl. heeft de Europese commissie haar voorstel voor een herziening van de F-gassen verordening nr. 842 / 2006 gepubliceerd. Deze tekst, met betrekking tot bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, stelt een aantal maatregelen voor professionele installateurs voor, op het gebied van koeling, klimaatregeling, verwarming en hernieuwbare energie, in het bijzonder een uitfaseringsmechanisme voor HFK's.

 

In het voorstel stelt de commissie voor om de in de markt gebrachte hoeveelheid HFK's  vanaf 2015 aanzienlijk te verminderen met 79% in 2030.

 

 

 

Daarnaast zouden beperkingen van het gebruik van HFK in nieuwe apparatuur worden verwacht op basis van de GWP van het koudemiddel en het type apparatuur:

  • - Verbod op R-23 voor brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten vanaf 01/01/2016.
  • - Verbod op gebruik in koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk gebruik van HFK's met een GWP 150 of meer vanaf 01/01/2015.
  • - Verbod op gebruik in koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik (hermetisch afgesloten systemen, d.w.z. koelgroepen met gebraseerde verbindingen)
  • - Van HFK's met een GWP 2500 of meer vanaf 01/01/2017, of met een GWP 150 of meer vanaf 01/01/2020.
  • - Verbod op gebruik in mobiele klimaatregelingsapparatuur (hermetisch afgesloten) van HFK's met een GWP 150 of meer vanaf 01/01/2020.

De verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op apparatuur die tijdens de levenscyclus een betere energie-efficiëntie hebben met lagere CO2-emissies dan die van systemen zonder HFK overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG ( ecologisch ontwerp)

 

Voor de andere systemen en in het bijzonder commerciële en industriële koelsystemen, is het onderhoud van apparatuur die HFK's bevat met een GWP 2500 of meer, vanaf 01/01/2020 verboden als de vloeistofhoeveelheid 5 ton CO2 eq. of meer is (ofwel 1,3 kg R-404A).

Tevens wordt opgemerkt dat:

  • - de F-gassen verordening voortaan volledig van toepassing is op koelsystemen van vrachtwagens > 3,5 T en koeltrailers.
  • - Vanaf 2020 kan vooraf met HFK gevulde apparatuur niet meer op de Europese markt worden gebracht, deze dient op de plaats van installatie te worden gevuld.

Dit voorstel moet door de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement worden onderzocht voor de eerste lezing in de loop van 2013. Het document is dus nog niet definitief aangenomen, er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Climalife blijft u op de hoogte houden over de voortgang van het voorstel voor de herziening van F-gassen, maar er bestaan nu al oplossingen om deze veranderingen in de regelgeving na te leven.

Genetron PerformaxTM LT (R-407F) met een GWP 1824 is de oplossing die de CO2 eq. emissies onmiddellijk vermindert dankzij een lager GWP en een betere energie-efficiëntie. Het vervangt de R-404A (GWP = 3922) in nieuwe of bestaande installaties met lage- of midden temperaturen voor de commerciële koeling. Met drukken in de buurt van R404a, volstaat een eenvoudige  gekend handeling door gekwalificeerd personeel, zonder bijkomende opleiding, in enkelvoudige of reksystemen met machines waarvan de technologie reeds beproefd is en al tientallen jaren lang wordt gebruikt en waarvan de betrouwbaarheid van de systemen niet meer hoeft te worden bewezen.

De zogenaamde 4de generatie koelvloeistoffen, de HFO's (Hydro Fluoro Oleofine), blijven zich ontwikkelen en worden al gebruikt in koel- en klimaatregelingssystemen. Het door Honeywell ontwikkelde SolsticeTM ze (HFO 1234ze), wordt momenteel door Climalife op de markt gebracht. Deze koelvloeistof is een HFO die de R-134a vervangt in vloeistofkoelers (chillers), CO2 cascadekoelsystemen of koelkasten, met een lagere onmiddellijke koudeproductie maar een betere energie-efficiëntie.

 

Hieronder vindt u de GWP van de vloeistoffen die veelvuldig in uw installaties worden gebruikt:

 

 


Vloeistoffen


R-507


R-404A


R-422A


R-422D


R-417A


R-427A


R-407A


R-410A


R-407F


R-407C


R-134a


GWP


3985


3922


3144


2730


2347


2138


2107


2088


1824


1774


1430