Herziening van de F-Gas-regelgeving: er zou een Europese overeenkomst zijn. Wat zijn de oplossingen voor de toekomst?


 

Op 17 december jongstledenhebben het Europese parlement, de Raad en de ENVI-commissie een compromis bereikt over de tekst van de herziening van de F-Gas regelgeving. Over deze voorlopige tekst wordt door de instellingen gestemd in het eerste kwartaal van 2014. Onder voorbehoud van bekrachtiging van de tekst van het compromis door het parlement en de raad, vindt u hieronder de voornaamste resultaten ervan.

 

 

De F-Gas regelgeving zou al op 1 januari 2015 in werking treden!

Deze tekst inzake gefluoreerde gassen stelt een aantal maatregelen voor aan professionele installateurs van koeling, klimaatregeling, verwarming en hernieuwbare energie. Er wordt met name een "phase down" van HFK's*, uitgedrukt in CO2-equivalent voorzien. Vanaf 2015 verminderen de hoeveelheden HFK's die op de Europese markt gebracht worden, rekening houdend met hun "Global Warming Potential" (GWP). In 2030 bedraagt deze aanzienlijke vermindering 79%.

 

 

 

Concreet betekent dit dat u HFK's kunt blijven gebruiken, maar dat ze beperkt beschikbaar zullen zijn in de komende jaren en het gebruik voor commerciële en industriële koeling ervan ook wordt onderworpen aan de volgende beperkingen:

- Vanaf 1 januari 2020 zal het gebruik van HFK's met een GWP ≥ 2.500 verboden zijn in nieuwe, vaste koelinstallaties (bijvoorbeeld: R-404A of R-507), behalve als de werkingstemperatuur lager is dan -50 °C.

 

- Vanaf 1 januari 2020 zal het gebruik van HFK's met een GWP ≥ 2.500 verboden zijn in nieuwe koelkasten en vriezers voor commercieel gebruik, die hermetisch afgesloten zijn. En in 2022 moet het GWP gelijk of lager zijn dan 150.

 

- Vanaf 1 januari 2022 zijn HFK's met een GWP ≥ 150 verboden in nieuwe centrale koelinstallaties met een vermogen van 40 kW of meer, met uitzondering van het primaire circuit van cascadesystemenen, waar het koudemiddel een GWP lager dan 1.500 moet hebben.

 

- Voor onderhoud van systemen met een vulling van 40T CO2-eq. koudemiddel of hoger wordt het bijvullen van het koudemiddel met een GWP van ≥ 2.500 vanaf 2020 verboden in koelinstallaties, behalve als de werkingstemperatuur lager is dan -50 °C.

 

Ook voor klimaatbeheersystemen worden gebruiksbeperkingen voorzien. Vanaf 2020 worden nieuwe, autonome mobiele airconditioners met een HFK met een GWP ≥ 150 verboden. Het commercialiseren van nieuwe splitsystemen met een vulling van minder dan 3 kg en een HFK met een GWP ≥ 750 wordt vanaf 2025 verboden.


Nu al bestaan er verschillende technologieën als antwoord op deze ontwikkelingen van de F-Gas regelgeving.

 

Er zijn al gefluoreerde gassen met lagere GWP beschikbaar. Ook koolwaterstoffen, niet-gehalogeneerde chemische producten zoals ammoniak en CO2 en energiedragers voldoen aan uw verwachtingen. Climalife is op deze veranderingen voorbereid en in staat om u te helpen een juiste keuze te maken, met als essentieel criterium: "energie-efficiëntie".

 

- Vandaag is Performax® LT (R-407F), met een GWP van 1.824 en een betere energie-efficiëntie, de oplossing voor nieuwe, directe expansie systemen die de CO2 eq. emissie onmiddellijk vermindert. Het vervangt R-404A in nieuwe of bestaande commerciele koelinstallaties voor diepvries en koeling. Drukken zijn vergelijkbaar met R-404A. Het gebruik door bevoegd en gekwalificeerd personeel kan zonder extra opleiding en vereist geen complexe meertrapssystemen. Hiervoor volstaat een beproefde en gekende ééntrapstechnologie die zijn betrouwbaarheid heeft bewezen.

- Voor bestaande installaties blijft het gebruik vanaf 2020 van geregenereerde HFK's toegestaan tot 2030. Dit geldt ook voor gerecycleerde HFK's voor zover ze uit de oorspronkelijke installatie komen en daarin hergebruikt. Nu al HFK koudemiddelen recupereren garandeert een goed gebruik in de toekomst.

 

- In Chillers, CO2 -cascade systemen, warmtepompen voor hoge omgevingstemperaturen en koelkasten kan Solstice® ze (HFO 1234ze), HFO-koudemiddel van de 4e generatie met een GWP < 1, R-134a vervangen. Het heeft een lagere koudeproductie maar een betere energie-efficiëntie.

 

- Solstice® zd is een koudemiddel met een GWP van 5. Het kan R-123 vervangen in warmtepompen voor hoge temperatuur, centrifugaal Chillers of Rankin-cyclus.

 

- "N13" wordt vandaag getest in nieuwe installaties maar zal ook een geschikte oplossing zijn voor bestaande installaties. Het heeft een GWP van 604 en benadert R-134a in koelvermogen en energie-efficiëntie. Vanuit energie- en milieuoogpunt een bijzonder interessant alternatief.

 

- R-32 met een GWP van 675 wordt vandaag al door Climalife geleverd. Bepaalde constructeurs hebben dit koudemiddel weerhouden voor residentiële airconditioning. Het is belangrijk om u nu al voor te bereiden op het gebruik van brandbare koudemiddelen.

De regelgeving voorziet bovendien een toename van de lekdichtheidscontroles van installaties en aanvullende informatie over de etikettering, met name op koelinstallaties, klimaatbeheersystemen en warmtepompen.

U vindt de gedetailleerde informatie over deze nieuwe regelgeving in ons volgende nummer van Climalife Contact dat verschijnt in februari 2014.

 

Hieronder vindt u de GWP van de koudemiddelen die veelvuldig in uw installaties worden gebruikt:

 

 

* HFK's zoals opgenomen in annex 1 van het voorstel van de F-Gas regelgeving.