Herziening van de F-Gas regelgeving: er zou een Europese overeenkomst zijn. Wat zijn de oplossingen voor de toekomst?


 

 

   Wetgeving

 

 

 

 

 

Herziening van de F-Gas regelgeving: er zou een Europese overeenkomst zijn. Wat zijn de oplossingen voor de toekomst?

Op 17 december jongstleden hebben het Europese parlement, de Raad en de ENVI-commissie een compromis bereikt over de tekst van de herziening van de F-Gas regelgeving. Over deze voorlopige tekst wordt door de instellingen gestemd in het eerste kwartaal van 2014. Onder voorbehoud van bekrachtiging van de tekst van het compromis door het parlement en de raad, vindt u hieronder de voornaamste resultaten ervan.

De F-Gas regelgeving zou al op 1 januari 2015 in werking treden!

Deze tekst inzake gefluoreerde gassen stelt een aantal maatregelen voor aan professionele installateurs van koeling, klimaatregeling, verwarming en hernieuwbare energie. Er wordt met name een "phase down" van HFK's*, uitgedrukt in CO2-equivalent voorzien. Vanaf 2015 verminderen de hoeveelheden HFK's die op de Europese markt gebracht worden, rekening houdend met hun "Global Warming Potential" (GWP). In 2030 bedraagt deze aanzienlijke vermindering 79%.

 

Concreet betekent dit dat u HFK's kunt blijven gebruiken, maar dat ze beperkt beschikbaar zullen zijn in de komende jaren en het gebruik voor commerciële en industriële koeling ervan ook wordt onderworpen aan de volgende beperkingen:

- Vanaf 1 januari 2020 zal het gebruik van HFK's met een GWP ≥ 2.500 verboden zijn in nieuwe, vaste koelinstallaties (bijvoorbeeld: R-404A of R-507), behalve als de werkingstemperatuur lager is dan -50 °C.

 

Lees verder!