Herziening van de F-gasregelgeving: het officiële voorstel is zojuist gepubliceerd!


Op 5 april heeft de Europese Commissie verschillende wetten voorgesteld op het gebied van luchtvervuiling en klimaatverandering, waaronder een wetsvoorstel tot de herziening van EU-verordening nr. 517/2014, beter bekend als F-Gas II, inzake gefluoreerde broeikasgassen.

 

 

 

De voorgestelde tekst door de Commissie heeft het doel om de technologische ontwikkelingen te versnellen om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te verwezenlijken. Het wetsvoorstel voor de herziening van F-Gas zal in alle officiële EU-talen worden vertaald. De besprekingen tussen de verschillende organen van de Europese Commissie en de belanghebbenden zullen van start gaan om tot een definitieve tekst te komen waarover in het eerste kwartaal van 2023 zal worden gestemd.

 

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst zijn de volgende:

 

•   De geleidelijke vermindering van HFK's en PFK's is verlengd tot 2050 om in lijn te zijn met het tijdsschema dat werd opgenomen in het Kigali amendement.

 

•   Wijziging van de quota zoals bijvoorbeeld:

            - Referentiewaarde van de quota’s

            - Doseer inhalator inbegrepen

            - Betalende quota’s

 

•   Schrapping van bepaalde aanvullende vrijstellingen en verbodsbepalingen voor het op de markt brengen van nieuwe apparatuur (bijlage IV) in vergelijking met de huidige F-gas: 
             - Bij warmtepompen

             - Het onderscheid « commerciële koeling » verdwijnt

             - De vrijstelling voor het onderhoud van installaties < 40 teq CO2 verdwijnt

             - Bij elektrische schakelapparatuur

             - Bij cosmetische producten

 

•   Grensoverschrijdend toezicht op de Europese markt door de Europese autoriteiten en traceerbaarheid

 


•  Het bestrijden van illegale producten

 


•  Uitbreiding van het toepassingsgebied van de F-gasverordening, zoals bijvoorbeeld:
         - Certificering en terugwinning van HFO's

         - Opleiding inzake alternatieven

         - Bevordering van het gebruik van gerecycleerde en hergebruikte producten.

 

Geef uw mening: de termijn voor het raadplegen van de voorgestelde herziening van de F-gasverordening is verlengd tot 20 juni 2022. Iedere belanghebbende kan commentaar geven.